Det Kongelige Teater
Børsen
Carlsbergs heste
Christiansborgs tårn med flag
Gardehusarregimentet til hest
Gefionspringvandet
Den Kongelige Livgarde på Rosenborg
Frederiksholms Kanal
Lurblæserne ved rådhuset

helliga praester ny

Højmessen er et helle midt i hverdagen - hvor vi som mennesker sættes ind i en større sammenhæng. I det store kirkerum lytter vi til tekster og musik, der rækker langt tilbage i tiden.

Her skabes et højtideligt og rituelt rum, hvor menigheden og præsten sammen henvender sig til den Gud, som vi kender igennem Jesus Kristus. Præsten reflekterer i prædiken over forbindelsen mellem de bibelske tekster og vores nutidige liv og tro.

I musikken kan vi opleve et følelsesmæssigt og åndeligt møde med det guddommelige. Og så er vi i Helligaandskirken beriget med at have et landets største og bedste orgler bistået af professionelle korsangere til at ’spille himlen åben’ til gudstjenesten.

hell aa k slotsk

Slotskirken hvor højmesserne bliver afholdt i den tid hvor Helligaandskirken bliver renoveret.

Højmessen er den almindelige søndagsgudstjeneste, der følger et fast forløb med orgelmusik, salmer, bøn, tekstlæsninger, prædiken, nadver, velsignelse og indimellem dåb.

Alle er meget velkomne til at deltage.

7. JULI

HØJMESSE kl.10

Ved Trine Vestersøe

14. JULI

HØJMESSE kl.10

Ved Tine Berg Krogstrup

21. JULI

HØJMESSE kl.10

Ved Leif G. Christensen

28. JULI

HØJMESSE kl.10

Ved Leif G. Christensen

Tekst: Helligaandskirken - Foto Henrik Ploug