Det Kongelige Teater
Børsen
Carlsbergs heste
Christiansborgs tårn med flag
Gardehusarregimentet til hest
Gefionspringvandet
Den Kongelige Livgarde på Rosenborg
Frederiksholms Kanal
Lurblæserne ved rådhuset

maj 06

Maj 2006

 dsc9751

Juni/Juli 2006

 dsc9752

August 2006

 dsc9753

September 2006

 dsc9755

Oktober 2006

 dsc9756

November 2006

 dsc9758

December 2006