Det Kongelige Teater
Børsen
Carlsbergs heste
Christiansborgs tårn med flag
Gardehusarregimentet til hest
Gefionspringvandet
Den Kongelige Livgarde på Rosenborg
Frederiksholms Kanal
Lurblæserne ved rådhuset

kbh kum malerier

DYR KUNST INGEN GIDER SE PÅ
Københavns Kommune har en Kunstfond, som årligt indkøber mellem 40 og 70 kunstværker til en samlet sum af ca 800.000. Kunstværkerne kan efter indkøbet udlånes og udstilles i kommunens lokaler. Nogle af vær-kerne opbevares på et depot mellem udlån, der står så-ledes p.t. kunstværker for 2,7 mio kr. opmagasineret.

Problemet er bare, at nogle af kunstværkerne aldrig eller sjældent forlader magasinet: 69 kunstværker har ikke været udstillet i mere end 5 år, og 6 af kunstværkerne har aldrig været udstillet. Værkerne blev indkøbt for 663.510 kroner. 

Borgerrepræsentationen er i gang med at vurdere, om det årlige kunstindkøb skal tages op til revision. Noget kunne tyde på det. Hvad med genbrug af den kunst, der samler støv i depotet?

Tekst: Connie Christensen - Foto: Henrik Ploug