Det Kongelige Teater
Børsen
Carlsbergs heste
Christiansborgs tårn med flag
Gardehusarregimentet til hest
Gefionspringvandet
Den Kongelige Livgarde på Rosenborg
Frederiksholms Kanal
Lurblæserne ved rådhuset

dkt april24

Til helvede med opera

Simon Steen-Andersens nye opera Don Juans inferno er en humoristisk og grotesk forestilling om Don Juans rejse til operahelvede.

Den innovative, danske komponist Simon Steen-Ander-sen har med Don Juans inferno skabt en infernalsk ope-ra, der virtuost sampler 400 års operakunst.

Han ned-bryder i sit nye værk muren til helvede i et remix af tvistede operahits i en både humoristisk, grotesk, and-erledes og provokerende forestilling, der inddrager vi-deo, performance og locations fra Gamle Scenes mør-keste kroge.

Med udgangspunkt i slutscenen fra Mozarts opera Don Juan leger Simon Steen-Andersen i sin opera med idé-en om, hvad der egentlig blev af Don Juan efter den skæbnesvangre middag med kommandanten, som Don Juan har myrdet. Don Juan får for udåden en enkeltbillet direkte til helvede, og i operaens underverden møder han andre forliste figurer, som er undsluppet fra værker af Puccini, Wagner, Verdi, Berlioz, Gounod og Monte-verdi.

Simon Steen-Andersen har skabt Don juans inferno som et puslespil bestående af fragmenter og karakterer fra operahistorien. Hvert eneste ord og hver en tone er fundet i eksisterende operapartiturer, og karakteren Polystofeles er sammensat af 19 forskellige Mefistof-eles’er, Pluto’er, dæmoner og personificerede djævle fra hele operarepertoiret.

Simon Steen-Andersen, er ikke kun værkets komponist, han har også skabt iscenesættelsen samt forestillingens scenografi, video-, lyd-, og lysdesign.

I sit partitur beskriver Simon Steen-Andersen Don Juans inferno som ”En aften med forskruede klassikere, kvaste klichéer, filmisk post-apokalypse, infernalske afvigere, på-hoved-vendte arier, gender-bending, waterboarding, musikalsk afstraffelse, gjaldende sceneelementer, tæn-derskærende scenemekanik, lys og røg. Med andre ord en komedie!”

Prisbelønnet komponist og Carl Pris-nomineret opera
Simon Steen-Andersen er eftertrykkeligt brudt igennem det internationale musiklivs lydmur, og han har mod-
taget utallige hæderspriser gennem de seneste 15 år. Hans opera Don Juans inferno, som er blevet til i samarbejde med Opéra national du Rhin og havde sin urpremiere der i efteråret 2023, er blevet nomineret til Carl Prisen 2024 for Årets klassiske komponist - Stort ensemble.

Simon Steen-Andersen (f. 1976) er født i Aarhus og bor i dag i Berlin. Hans værker placerer sig ofte midt imellem kategorierne musik, performance, teater, ko-reografi og film. Simon Steen-Andersen har modtaget en lang række priser og legater, heriblandt SWR Orchestra Prize 2019, Mauricio Kagel Music Prize og Siemens Composers’ Prize 2017, Nordisk Råds Mu-sikpris og SWR Orchestra Prize 2014. I 2016 blev han medlem af det tyske Akademie der Künste, og i 2018 blev han udpeget som medlem af det svenske Kungliga Musikalska Akademien.

I samarbejde med Opéra national du Rhin.

Don Juans inferno | Premiere Gamle Scene | 20/04 - 09/05 2024

Tekst: DKT- Foto: Simon Steen-Andersen