Det Kongelige Teater
Børsen
Carlsbergs heste
Christiansborgs tårn med flag
Gardehusarregimentet til hest
Gefionspringvandet
Den Kongelige Livgarde på Rosenborg
Frederiksholms Kanal
Lurblæserne ved rådhuset

bronds1

Frederiksberg Runddel 17. marts – 23. marts
14 professionelle kunstnere udstiller maleri og skulptur
Fugas Vision
Fuga er en kunstnersammenslutning, der med sine ind-ividuelle, professionelle kunstnere repræsenterer flere kunstarter.
Og som med deres forskelligheder lægger vægt på med høj kvalitet at skabe koloristisk, spekulativ, fantasifuld og udtryksfuld kunst inden for hele spektret far den natura-listiske og figurative modernisme til det helt abstrakte.

Fuga blev etableret i 1991 af Inge Smith Hansen sammen med 3 andre kunstnere. Gennem årene har der været udskiftninger af medlemmer. Inge er stadig med og har været Kunstsammenslutningens formand igennem alle årene.

bronds2

Da Fuga havde 25 års jubilæum kom der en invitation til at udstille på Københavns Rådhus.

Udover Inge består Fuga i dag af Kaj Nielsen, Vike Pedersen og Vivi Kofod.

bronds4ny

Maleri af Inger Smith Hansen (formand)

Fuga har her i 2024 haft forårsudstilling i Brøndsalen i 20 år.

Og igen har Fuga fået nogle spændende gæstekunstnere med.

Ole Werner Munck, Charlotte Bergstrøm, Søren Andersen, Tine Refsgaard, Poul Esting, Kirsten Overgaard, Bente Koch Kristensen, Lisbeth Holst Gundersen, Kirsten Hammond, Andersen og Christian Buch

Det er Fugas vision at stå for kvalitet i en upolitisk udbredelse af god kunst til flest mulige kunstinteres-serede, samt ved skabelse af en positiv dialog at få kunstglæden ud til alle dem, der endnu ikke har erfaret, hvilken rigdom kunsten kan være for både øjne, tanke og sjæl.

bronds3

Maleri af Kaj Nielsen