Det Kongelige Teater
Børsen
Carlsbergs heste
Christiansborgs tårn med flag
Gardehusarregimentet til hest
Gefionspringvandet
Den Kongelige Livgarde på Rosenborg
Frederiksholms Kanal
Lurblæserne ved rådhuset

randers jord

Randers Kommune har nok et stort ansvar for miljøkatastrofen, det skal undersøges ifølge regeringen, som vil drage de nødvendige konsekvenser, hvis kommunen har noget af skylden. .

Det siger miljøminister Magnus Heunicke (S) i en skriftlig kommentar. Siden har et politisk flertal af partier krævet, at Randers også undersøges.

Vi skal gøre alt, siger partierne i Folketinget, for at undgå en lignende sag igen med de store konsekvenser, det kan have for natur og lokalsamfund.

Politikerne vil sikre, at de nødvendige undersøgelser gennemføres, også af kommunens ansvar, og vi er parate til at drage de nødvendige konsekvenser af dette, siger han.

I december kom sagen frem om Nordic Waste, virksomheden har efterladt store mængder jord på en grund i Randers, som er begyndte at skride og kan ende i Alling Å og potentielt skade vandmiljøet helt ud i Kattegat.

Tre socialdemokratiske ministre har oplyst, at Kammeradvokaten, der er statens advokat, skal undersøge sagen. Men kommunens ansvar var ikke en del af oplægget til undersøgelsen, hvilket er en meget stor fejl.

Kammeradvokaten skal i stedet undersøge, om ledelsen eller andre bag Nordic Waste kan drages til ansvar økonomisk eller strafferetligt.

Venstre, som er i regering med Socialdemokratiet, har siden foreslået at udvide undersøgelsen. Og nu mener miljøminister Magnus Heunicke, at det skal ske.

Miljøministeriet oplyser, at det endnu er uvist, hvordan det skal ske.

Magnus Heunicke, vil læse den advokatundersøgelse, som Randers selv har bestilt hos en lokal advokat.

Kommunen vil politianmelde virksomheden bag det enorme jordskred for brud på miljøgodkendelsen.