Det Kongelige Teater
Børsen
Carlsbergs heste
Christiansborgs tårn med flag
Gardehusarregimentet til hest
Gefionspringvandet
Den Kongelige Livgarde på Rosenborg
Frederiksholms Kanal
Lurblæserne ved rådhuset

niko k jan2

Grüner & Vogelius -Surge
10. februar - 31. marts 2024
Platform, Nikolaj Kunsthal
Fernisering fredag d. 9. februar kl. 16:00-19:00

Det nye år i projektrummet Platform skydes i gang af kunstnerduoen Grüner & Vogelius. I udstillingen Surge omkalfatres udstillingsrummets rammer som en del af en undersøgelse af de æstetiske, mytologiske og usynlige historiske forbindelser mellem Nikolaj Kunsthals fortid som kirke og nutid som kunsthal.
Med en totalinstallation af originale og mislykkede kopier af munkesten, lys og støv, der tager udgangs-punkt i Nikolaj Kunsthals historie, iscenesætter Grüner & Vogelius Surge. Denne udstilling konst-ruerer en scenografi, hvor udstillingsrummet ned-brydes, og en transformation går i gang.
Dette skaber et paradoks af bevægelse og stilstand. I dette modsætningspar belyses forhandlingen om, hvad der får lov til at forblive i et rum gennem tiden, hvordan det, der bliver i rummet, påvirker opfattelsen af tid, og hvordan rum ændres i forskellige tider. For Grüner og Vogelius bliver spørgsmålet ikke kun, hvem der fastsætter tiden, men snarere hvordan forskellige æstetikker og ufortalte fortællinger i et rum kan påvirke måden, vi skaber fremtidens amorfe efter-ladenskaber.
Transformatorisk potentiale Grüner & Vogelius spekulerer med Surge i, hvordan vi ved at re-appropriere fragmenter fra gamle strukturer, omarrangere og sætte dem ind i nye kontekster kan kaste lys over andre fortællinger end den herskende – og skabe et transformatorisk potentiale mellem kunst, litteratur, queer identitet, arkitektur og mysticisme.
Surge er skabt i samarbejde med kurator Emil Busch Madsen.
Udstillingen er blevet til med støtte fra Statens kunstfond. Udstillingsrummet Platform er realiseret
med support fra Det Obelske Familiefond.
Surge kan opleves i perioden 10. februar - 31. marts 2024. Der er fernisering fredag d. 9. februar kl.
16:00-19:00. Følg ferniseringens Facebook-event.
Kort om Grüner & Vogelius
Grüner & Vogelius er en kunstnerduo bestående af Emil Grüner (f. 1990) og Sylvester Vogelius (f.
1992). De er uddannet fra Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design og Konservering, Institut for
Bygningskunst, By og Landskab, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler,
Städelschule - Staatliche Hochschule für Bildende Künste, Maumaus Independent Study Programme. De er begge nuværende gæstestuderende i Ellen Gallaghers klasse i Düsseldorf Kunstakademie. Grüner & Vogelius har udstillet på Matteo Cantarella, Copenhagen, Communion, Frankfurt, Warm Orgy, Tbilisi. Siden 2017 har duoen samarbejdet gennem publikationer og tematisk kuraterede udstillinger under deres egen queer-anarkistiske platform og forlag ved navn Little Virgil.

Kort om Emil Busch Madsen Emil Busch Madsen (f. 1989) er formidler og kurator. Han har tidligere kurateret udstillinger hos bl.a. OK Corral, Platform Bunker og Vandrehallen. Derudover har han arbejdet som formidler og projektleder på Tranen og været projektleder i samarbejdet mellem Tranen og Kunst-hal Charlottenborg om udstillingen What Do People Do All Day? af det internationalt anerkendte kunst-nerkollektiv DIS. Madsen driver ligeledes Forlaget Demonte.

Kort om Platform

Projektrummet Platform, der åbnede tilbage i begyndelsen af 2021, kan opleves parallelt med Nikolaj Kunsthals øvrige udstillinger og arrangementer. Initiativet skal bidrage til at sætte fokus på vækstlaget indenfor billedkunst og kuratering. Platform er blevet en realitet med generøs støtte fra Det Obelske Familiefond. Frem til og med 2024 vil Nikolaj Kunsthal præsentere seks årlige udstillinger. Læs mere om Platform.

Kort om Nikolaj Kunsthal

Nikolaj Kunsthal præsenterer især dansk samtidskunst i unikke historiske omgivelser midt i København. Kunsthallen er beliggende i den gamle Sankt Nikolaj Kirke, der kan dateres tilbage til 1200-tallet. Den smukke arkitektur indgår i samspil med skiftende udstillinger, senest af bl.a. Shane Brox, Radar Contemporary, Ditte Ejlerskov og Nikoline Liv Andersen. Nikolaj Kunsthal har sit fokus på Københavns samtidskunstscene og er optaget af kunstmøder på tværs af genrer, medier og formater. Kunsthallen præsenterer også løbende koncerter, performances, omvisninger, middage, talks og ikke mindst udstillingsrummet Platform, der kom til i februar