Det Kongelige Teater
Børsen
Carlsbergs heste
Christiansborgs tårn med flag
Gardehusarregimentet til hest
Gefionspringvandet
Den Kongelige Livgarde på Rosenborg
Frederiksholms Kanal
Lurblæserne ved rådhuset

den fr dec23

Stillbillede fra Eva Koch, Dandelion, 2023. Foto: Eva Koch.

Grønningen er en af de ældste og største kunstnersammenslutninger i Danmark. Siden 1915 har medlemmerne årligt præsenteret, hvad de aktuelt arbejder med og er optaget af. Som noget særligt i år præsenterer Grønningen desuden en særudstilling med fokus på vævning.

I år udstiller 35 af Grønningens faste medlemmer, samt de to gæstekunstnere Kaspar Bonnén og Kathrine Ærtebjerg,

i Den Fries sale. GRØNNINGEN 2023 spænder over maleri, objekter, fotografi, skulptur, installation, video, tekstil og meget andet, og et enkelt værk har endda bredt sig til bygningens facade. Kunstnerne har vidt forskellige udgangspunkter, men er også forbundne på kryds og tværs, og deres værker indføjer sig i en kunstnerisk samtale, som tager nye retninger fra år til år.
 
Ved siden af hovedudstillingen vises i Den Fries underetage også udstillingen Grønningen FOCUS, der stiller skarpt på vævning som udtryksform. Vævning har en ambivalent status som kunst. Det er paradoksalt, når man tænker på hvor afgørende mediet har været igennem de sidste 100 års modernisme, fra den italienske futurisme til Bauhaus til efterkrigens avantgarder. Vævning står også centralt for en lang række banebrydende (især kvindelige) kunstnere, der har arbejdet med og udvidet teknikkens grænser.

Omdrejningspunktet for Grønningen FOCUS er Jette Thyssen, som har været medlem af Grønningen siden 1979 og som har udforsket vævningens kunstneriske muligheder fra halvtredserne til nu. Thyssens vævninger er kendetegnet af klare, stærke farver og geometriske figurer, der i samspil med værkernes titler holder rummet svævende. I 1972 lejede hun de to midterste sale i Den Frie Udstillingsbygning og præsenterede her sine tekstilværker i en markant udstilling, som blev et gennembrud og fik stor betydning for ligesindede kunstnerkollegaer.

Ved siden af Jette Thyssen deltager Eva Steen Christensen, som også er medlem af Grønningen, samt gæsterne Martin Erik Andersen, Nanna Debois Buhl og Pearla Pigao, der på hver sin måde arbejder med vævning i en udvidet forstand. Udstillingen rejser spørgsmål om vævningens aktuelle betydning og muligheder: skulpturelt, digitalt, som fundet objekt, som musik og lyd.

Deltagende kunstnere: Allan Otte, Anette Harboe Flensburg, Anita Jørgensen, Arne Haugen Sørensen, Astrid Kruse Jensen, Bjørn Poulsen, Elisabeth Toubro, Erik A. Frandsen, Eske Kath, Eva Koch, Eva Steen Christensen, Hans Pauli Olsen, Hjördis Haack, Ib Monrad, Jette Thyssen, Karin Lorentzen, Kaspar Bonnén (gæst), Kathrine Ærtebjerg, (gæst), Katja Bjørn, Kirsten Justesen, Kristofer Hultenberg, Lise Malinovsky, Mads Gamdrup, Malene Landgreen, Martin Erik Andersen (gæst), Merete Barker, Michael Mørk, Mie Mørkeberg, Morten Buch, Nanna Debois Buhl (gæst), Nicolai Howalt, Pearla Pigao (gæst), Peter Brandes, Peter Linde Busk, Poul Agger, Poul Janus Ipsen, Ronald Burns, Ruth Campau, Tina Maria Nielsen, Trine Søndergaard
 
Støttet af: Statens Kunstfond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Jorck's Fond, Augustinus Fonden, Grosserer L.F. Foghts Fond, Beckett Fonden, Toyota Fonden

Tekst og foto: Den Frie og Eva Koch