Denne lykkelige situation er vi stærkt på vej bort fra. Det nye år 2011 bliver om muligt endnu vanskeligere for de små erhvervsdrivende i Indre By. Hvor 2010’s gravearbejder overalt i byen gjorde færdsel meget vanskelig, har Københavns kommune nu føjet spot til skade ved at varsle næsten en fordobling af P-taksten i rød zone. 45 kr. i timen skal vores kunder betale for at parkere, hvis de da ellers kan finde en af de efterhånden meget sparsomme p-pladser. En erhvervslicens til parkering kunne man før købe for ca. 1500 kr. pr. år. I 2008 ”forenklede” kommunen ordningen, så en licens nu koster – ja, gæt – næsten det dobbelte, 2.730 kr. Oveni skal små erhvervsdrivende betale en skat for bortfjernelse af affald, de i de fleste tilfælde ikke har.

Vi har i flere år set flere og flere små forretninger bukke under, og det er ikke kun den økonomiske krise, der har skylden. Måske skal vi tage konsekvensen og lade os ansætte af kommunen som turistguider i nationaldragter, så kan vi vise turisterne, hvor der engang lå en levende by.

Hvor skal vi hente kostumet?