Det Kongelige Teater
Børsen
Carlsbergs heste
Christiansborgs tårn med flag
Gardehusarregimentet til hest
Gefionspringvandet
Den Kongelige Livgarde på Rosenborg
Frederiksholms Kanal
Lurblæserne ved rådhuset

russisk ubaad

ROCKWOOL OG RUSLAND

Der har længe været spekulationer om Rockwools rolle i Rusland. De har tøvet med at forlade deres bastion i Rusland, og så sent som i februar i år har Rockwool handlet med det russiske militær.

Russiske krigsskibe, i alt 31, er isoleret med produkter fra Rockwool. Skibe som verdens største ubåd, slagkraftige missilfregatter, landgangsfartøjer og destroyere.

En flåde, som ikke alene truer Ukraine, men også kan sættes ind over for NATO-allierede. Selv siger Rockwool, at man har kendskab til, at nogle isoleringsprodukter anvendes i russiske flådefartøjer, men at dette skulle være kommet i stand via de russiske datterselskabers eksterne distributører. Erhvervsstyrelsen har undersøgt, om Rockwool skulle have overtrådt EU-sanktionerne i forbindelse med Ruslands annektering af Krim, men har ikke fundet bevis for noget, og undersøgelsen er nu afsluttet.

rockwool kontor

Rockwools fine hovedkontor i Ballerup.

Dog har en ekspert i menneskerettigheder ved Essex Law School, Tara Van Ho, udtalt, at Rockwool har stået bag en form for systematisk praksis, hvor de ikke har været grundige nok i forhold til at undersøge, om Rockwool ved salg til russiske købere risikerer at blive medskyldige i Ruslands krigsforbrydelser. Der er altså ikke fundet ulovligheder, men noget er åbenbart ikke helt i orden.

Tekst: Connie Christensen - Foto: Henrik Ploug m. fl.