Det Kongelige Teater
Børsen
Carlsbergs heste
Christiansborgs tårn med flag
Gardehusarregimentet til hest
Gefionspringvandet
Den Kongelige Livgarde på Rosenborg
Frederiksholms Kanal
Lurblæserne ved rådhuset

nor str miniub ivandet

En af Ruslands mini u-både ( foto Rus. forsv.)

Som om bornholmerne ikke fik nok af russerne i et helt år efter 2. verdenskrig.

Hvem sprængte gasrørene tæt på Bornholm ?

Amerikanske efterretninger fremlagde i februar en teori om, at det kunne have været en proukrainsk gruppe, der stod bag lækagerne, den samme idé kom også fra tyske medier, men hvorfor ? 

Man påstod at en lille sejlbåd med plads til 6-7 personer skulle være lejet i Polen af ukrainere med falske pas, man kunne også fortælle at der var en læge, 2 dykkere og 2 assistenter samt en kaptajn om bord, tysk politi fandt senere rester af sprængstof om bord på sejlbåden, der nu var efterladt i Rostock.

Hvorfor var den efterladt i Tyskland, det var nok fordi den skulle opdages og det skulle skjule, hvad der egentlig var sket ved Bornholm, hvor Nord Stream rørene blev sprængt.

nor str apr1

Sejlbådstypen, som påstås at have bragt sprængstof og dykkerudstyr ud i Østersøen for at sprænge gasrørene i stykker. Der er op mod 100 meters dybde i området, og det er en dybde, hvor der skal bruges specialt udstyr, hvis 2 dykkere overhovedet kan være i stand til at udføre sådant et arbejde.

nor str skib

Russisk moderskib til deres mini u-både ( foto: Rus. Forsv.)

Rusland havde i dagene før sprængningen haft en flådeøvelse i om-rådet hvor sprængningerne fandt sted, i øvelsen deltog bl.a. et krigsskib, som medbringer avancerede mini u-både. Skibene havde desuden slukket deres AIS, som viser skibes position – meget mærkeligt ?

Nogle få dage inden eksplotionerne var der et russiskvenligt tankskib ”Minerva Julie”, der på sin vej fra Holland til en havn nær Sankt Petersborg for at laste olie, tilfældig gik næsten istå udfor Bornholm. Ifølge AIS systemet kunne man følge hvordan skibet sejlede rundt i området.

nor str apr2

Foto: Alf van Beem

Det er i øvrigt pudsigt at få oplyst at Putin er kendt med skibets ejer, og har besøgt dens ejendom i Grækenland.

nor str apr4

AIS viser den mærkelige sejlads, som Minerva Julie udførte.

Det er meget mærkeligt hvem der har frembragt oplys-ningerne om den lille sejlbåd, der skulle have sprængstof ombord og 2 dykkere og så skulle de komme fra Ukraine ? Mon ikke det russere der var ombord, og skulle aflede op-mærksomhede på det den russiske flåde foretog sig med sprængningerne.

Hvem der har placeret historien om den lille sejlbåd, som også skulle ses på Christiansø i avisen Times, der også bragte en historie om at det var Danmark, der stod bag sprængningerne -interessant at få at vide hvor avisen har sine kilder fra, men avisen har da også været tavs siden.

Tekst: Connie Christensen og Henrik Ploug