Det Kongelige Teater
Børsen
Carlsbergs heste
Christiansborgs tårn med flag
Gardehusarregimentet til hest
Gefionspringvandet
Den Kongelige Livgarde på Rosenborg
Frederiksholms Kanal
Lurblæserne ved rådhuset

nako snif

I Danmark bliver der fundet store mængder af narkotikarester i spildevandet, det påvises nu også, at der er rester af ketamin, der er et bedøvelsesmiddel, der oftest anvendes ved kirurgiske indgreb på heste, nu er det igennem årene blevet en fast gæst i Københavns natteliv.
Der har været en betragtelig stigning i brugen af ketamin in-den for de seneste fem-ti år, og det giver sammen med andre typer af narkotika store problemer i byens natteliv.
Det er selvfølgelig ikke kun i nattelivet, men desværre fore-kommer det også, at man kan se rester af narko, der er blevet indtaget på toiletter i byen i dagtimerne. 

De mange penge som er involveret i narkohandlen, er efter-hånden kommet op på så store beløb, som underverdenen og det kriminellemiljø lever fedt af, desværre kan man efter-hånden også tro at nogle bedreborgere også er med i den vogn.
Hvordan så mange kan tjene så meget og købe biler og mo-torcykler samt tage på dyre rejser og købe ejendomme i ud-landet – det er ikke godt at vide. -skattevæsnet ved det i hver fald ”ikke”.

Tekst: Connie Christensen - Foto: Henrik Ploug