lynettehol dompning

LYNETTEHOLM 
-nu dumpes københavnernes toiletslam i Køge Bugt.

Lynetteholmen er et stort anlagt byggeprojekt ud for København, en halvø med en omkreds på syv kilometer. Det skal blive en ny københavnsk bydel, der forbinder Nordhavn med Refshaleøen. Efter planen skal der bygges 35.000 boliger, hvor de sidste beboere forventes at kunne flytte ind i 2070. Altså et gigantisk projekt, der kræver nøje undersøgelser og forberedelser. 

lynettehol kort

 Det er interessantskabet By & Havn, der står for udførelsen af byggeriet. Selskabet ejes 95% af Københavns Kommune og 5% af staten. Det må vel således antages, at Københavns Kommune har en ikke ubetydelig indflydelse på planerne.

Førend der kan bygges, skal en stor del af havbunden graves op og flyttes andetsteds hen. Havbunden på byggestedet er nemlig for blød til at kunne udgøre et stabilt fundament for byggeriet. I alt skal der flyttes 2,3 millioner kubikmeter slam. Noget af slammet er stærkt forurenet med bl.a. kviksølv, det skal deponeres på det eksisterende rensningsanlæg Lynetten. 200.000 kubikmeter er ”lettere forurenet”, bl.a. med tungmetaller, og de indgår i de 2,3 millioner kubikmeter, der skal dumpes i Køge Bugt. På grund af vind og vejr forventer eksperter, at op til 55% af slammet bliver ført væk fra området i Køge Bugt og måske når den svenske kyst, hvor der bl.a. er stort naturbeskyttet område. Svenskerne frygter, at slammet får alvorlige konsekvenser for livet i havet. Det fik den svenske miljøminister til den 18. marts at sende et brev til den danske regering, hvori hun i klare vendinger bad regeringen stoppe dumpningen, fordi de svenske myndigheder finder dumpningspladserne i Køge Buge uegnede til formålet. Hverken den danske miljø- eller transportminister har fundet det passende at svare på dette brev, endsige stoppe dumpningen, indtil forholdene er bedre belyst.

Borgmestrene i de berørte kommuner langs Køge Bugt er også i alarmberedskab. Det drejer sig om kommunerne Greve, Stevns, Køge, Solrød, Vallensbæk, Brøndby og Ishøj. De har sammen taget initiativ til ”Fælles Front”, der skal forhindre dumpningen i Køge Bugt, som ifølge havbiologer kan føre til, at havmiljøet, og dermed fiskeriet, bliver ødeligt, samt at meget af slammet vil ende på badestrandene i Køge Bugt som et sort, beglignende lag.

lynettehol oen

På Christiansborg er der røre blandt regeringens forligspartier, hvor Enhedslisten vil kalde transportminister Trine Bramsen i samråd, hvor hun bl.a. skal svare på, hvorfor hun helt har negligeret svenskernes henvendelse.

TEKST: Connie Christensen - Foto: Statsministeriet, Havn og Bælt og Henrik Ploug (M).