kareter guldkaret

Den fornemme Guldkaret fra 1840 har været brugt noget mere førhen, i dag har bilerne vundet på hurtighed og komfort. Den bruges i heldigste fald nu 2-3 gange om året, bl.a. til Nytårskuren. Vejret er ikke altafgørende, idet Majestæten, som den forrige staldmester formulerede det, "er hårdfør".

Den Kongelige Stald-Etat er i år 326 år gammel. Dengang var situationen en anden end i dag. Den kongelige stald var i princippet opdelt, således at de fleste af kongens heste - det var Frederiksborg-heste - var opstaldet i Hillerød.

Man ved ikke rigtigt, hvor kareterne befandt sig, men man kan tænke sig, at kareterne må have stået her af praktiske årsager. Vi ved, at kareterne i hvert fald kom herind omkring 1740, for da Frederik IV døde i 1730, var Københavns Slot der stadig, men der var ikke mange stalde i tilknytning til slottet. Så kom Christian VI til, og i 1740 byggede han det første Christiansborg. Ridebaneanlægget kom til i 1747, og jeg kunne forestille mig, at der i forbindelse med staldenes opbygning kom kareter til. Hvor mange der har været i tidernes morgen, ved vi ikke, kareterne fra den første tid er gået til. Den ældste karet, vi har stående, er fra 1778.

kareter guldkar int

Guldkaretens nyrestaurerede interiør af drap silke.

kareter sde

Kong Christian VIII’s karet fra 1840 – Guldkareten - har været igennem en restaurering og har bl.a. fået nyt nyt bukdækken med possementarbejde i guldtråd. Det sidste klæde holdt i 120 år.

kareter heste i port ny

Her er ekvipagen med de skimlede kladrubere på vej ud af stalden til dagens køretur. Porten og staldgangen er så bred, at et seks-spand kan forspændes inde i stalden. 

Tekst: Connie Christensen - Foto: Henrik Ploug