mette f rigspolitich

HVEM GJORDE HVAD I RIGSPOLITIET?
Rigspolitiet har spillet en aktiv rolle i den ulovlige nedslagtning af alle mink i Danmark. Men der er tilsyneladende ikke nogen, der ved, hvem der gav ordren, hvem der bestilte den operationsplan, politiet skulle arbejde efter, hvem der bestilte og skrev den instruks, politiet skulle anvende over for minkavlerne, osv.osv.

Det fremgår af Minkkommissionens afhøring af rigspolitichef Thorkild Fogde, at denne den 3. november kl. 8.36 modtog en SMS fra Justitsministeriets departementchef Johan Legarth, der ønskede en operationsplan udfærdiget. Men regeringen traf først beslutning om den totale nedslagtning af mink den 3. november om aftenen. Johan Legarth har ikke ønsket at oplyse, om der var andre med i drøftelser af bestillingen. Opgaven blev givet til politiinspektør Uffe Stormly, der siger, at han af sin overordnede fik besked om, at det var politisk besluttet at aflive alle mink, på trods af, at regeringen endnu ikke havde truffet beslutningen. Der er åbenbart heller ikke nogen i Rigspolitiet, der har interesseret sig for at undersøge, om der var lovhjemmel til at iværksætte operationsplanen.

Tekst: Connie Christensen - Fotocollage: Henrik Ploug