lobehjul1

El-løbehjul kan være en plage
Et elektrisk løbehjul kan være en smart og hurtig måde at løse sit transportproblem på, men det er ikke uden risiko at benytte det i trafikken. Det tog Københavns kommune bestik af i 2020, hvor løbehjulene af hensyn til trafiksikkerheden på cykelstierne blev forvist fra de mest trafikerede strækninger i byen og nu kun må benyttes i Valby, det centrale Amager, Sydhavnen og NV-kvarteret.

Men i andre byer er løbehjulene stadig tilladt uden begrænsninger, bl.a. i Odense, hvor en undersøgelse lavet af Odense Universitetshospital viser en fordobling af patienter på hospitalets skadestue med skader efter en tur på løbehjulet. Omkring 30 tilskadekomne efter løbehjulsulykker var der i juli måned, det er flere end cyklistskaderne. Løbehjulene har små hjul, og mange ulykker sker, når hjulet rammer f.eks. en kantsten.

lobehjul2

Der er regler for kørsel på el-løbehjul i trafikken: Man skal være fyldt 15 år, børn under 15 år må kun køre, hvis der er en voksen, der har opsyn med kørslen. Der må desuden kun være en person på løbehjulet ad gangen.