mozart1

EN KENDIS I KØBENHAVN
Læner man nakken tilbage, kan man på hjørneejendommen Hestemøllestræde-Lavendelstræde se en mindeplade, der fortæller, at Constance Mozart – enke efter Wolfgang Amadeus – boede her
i 8 år, fra 1812 til 1820.

Besynderligt, at Mozarts enke skulle finde til København og bosætte sig der.

Men der er en forklaring: Da Constance blev enke som 29-årig i 1791, var hun en del af det bedre borgerskab i Wien, som var faste gæster ved festlige lejligheder ved hoffet. Her kom også den danske legationssekretær ved det danske gesandtskab i Wien, Georg Nicolaus Nissen, og det er sandsynligt, at de to mødtes her. Nissen var dygtig og blev forfremmet til chargé d'affaires i 1805. Parret giftede sig i 1809, og i 1810 blev Nissen kaldt hjem til København for at arbejde der. I 1812 købte parret den nyopførte ejendom Hestemøllestræde-Lavendelstræde, hvor de boede på første sal.

mozarts2

I 1820 forlader parret Danmark og rejser rundt i Europa, indtil de slår sig ned i Salzburg. De beskæftiger sig med at promovere Mozarts musik og skriver den første større biografi om Mozart, der udkom i 1828. Nissen dør i 1826, mens Constance bliver boende i Salzburg frem til sin død i 1842.