koling3

Fjernkøling
Fjernvarme har vi her i byen; men Fjernkøling? Jo, det er rigtig nok, det har vi da også. For at få rede på, hvad det hele går ud på, har ”Stræderne” fået Fjernkølings chef hos Hofor, Henrik Bøgeskov til at fortælle om dette forholdsvis nye foretagende:

”De fleste erhvervsejendomme i byen har aircondition. Deres ventilationsanlæg er dimensionerede til at køre med 6 °C koldt vand. og da vi kan levere netop så koldt vand, fortæller Henrik Bøgeskov, kan ejendommene fjerne deres køleanlæg og erstatte kølemaskinen med en veksler, som kan køle ventilationsanlæggenes vand ned til de krævede 6°C.

Det er ikke kun om sommeren, de moderne glasbygninger kræver køling. Også ældre bygninger har nu om dage behov for køling, for de mange maskiner og servere, der hører med til moderne kontordrift, afgiver store mængder varme, hvorfor der også om vinteren er et stort behov for køling.

Ligesom Hofor leverer fjernvarme gennem rørledninger frem til ejendommenes varmeanlæg, har Hofor siden 2010 på samme måde kunnet levere koldt vand. Vandet leveres fra kølecentraler, og vi har netop besøgt kølecentralen i Adelgade, hvor man på fundamenterne af den gamle turbinehal har opført den meget moderne kølecentral. På basis af havvand, som pumpes ind fra havnen nede ved det nye skuespilhus via en stor rørledning, som løber under Skt. Annæ Plads videre under Bredgade, Dronningens Tværgade og Borgergade frem til kølecentralen, køles systemets vand ned til de 6°C, hvorefter havvandet føres tilbage til havnen. I de 4 vintermåneder er havvandet koldt nok til nedkølingen. Når vejret og havvandet bliver varmere benyttes overskudsvarmen fra fjernvarmen til absorptionskøling, og bliver det meget varmt i vejret, er der mulighed for kompressorkøling. Besparelserne i drift og vedligeholdelse for de store erhvervsejendomme er store, ligesom CO2-udledningen er reduceret meget betydeligt i forhold til før, fjernkøling blev indført.

Ser man på en tilfældig ejendom med eget køleanlæg på 1MW, kan man ved etablering af fjernkøling frigive et areal 115 m² på taget og 90 m² i kælderen, for det er det areal et sådant decentralt anlæg kræver. Til gengæld vil den veksler, fjernkølingen benytter, optage et areal på 10 m², så der frigives et areal på i alt 195 m², og med den arealpris, der regnes med i nybyggeri i dag, er dét alene en rigtig stor besparelse.

Som før sagt, leveres kølevandet med en temperatur på 6°C, og det kommer retur med en temperatur på 16°C. Det medfører, at ledningsnettet har væsentligt større dimensioner end fjernvarmenettet og kræver store underjordiske tunneler; men alligevel har man formået at etablere det uden de store gener for Københavns trafik.
Der er ikke megen tvivl om, at fjernkølingen vil gribe om sig, så der er i 2013 etableret en fjernkølecentral i Tietgensgade, og flere vil komme til. For øjeblikket leveres der fjernkøling til Indre By fra Postterminalen op til Østerbro, til København Nordvest og til Nordhavn.”

Også på Islands Brygge, Kalvebod Brygge og i Sydhavnen forventer man levering af fjernkøling i de kommende år.

Sidste år fik Hofor Fjernkøling dagbladet Børsens eftertragtede Gazellepris. Fjernkøling har ikke bare skabt en forretning med flotte regnskabsresultater, og det er vel det Børsen går efter. Fjernkøling har tillige skabt en virksomhed, som lever op til alle de miljøkrav, tiden stiller, og Henrik Bøgeskov må, hvor beskeden han end er, påtage sig et stort ansvar for, at Hofor ligger helt i front med sin nyeste forsyningsvirksomhed.