serum inst3Det er svært at spå – især om fremtiden

Når vi får de estimerede tal fra eksperterne, læs Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, om den forventede udvikling i Covid-19's smittetryk, fremstår de som mejslede i sten.

Således forudsås det, at der i forbindelse med genåbningen i maj 2020 ville være op til 767 indlagte på intensiv og 1893 øvrige indlagte.

Resultatet viste sig – heldigvis- at være 164 indlagte, heraf 37 på intensiv.

Nu står vi ganske vist med en mutation, som der endnu ikke er helt styr på. Til gengæld har vi langt mere styr på effektiv behandling af virusramte, begyndende vaccination og en befolkning, der i langt overvejende grad har lært at leve med virus og holde afstand, spritte af osv.osv.

Det er ikke til at sige, hvordan det går, for reelt kan ingen være sikre på tallene. Vi håber på det bedste, for vi skal jo lære at leve med virus i et åbent samfund.
Nu viser det sig også, at beregningerne om udendørs sport i de sidste 2 måneder også var forkerte.

For en måned siden havde de fortalt os at der vil være 900 indlagte på hospitalerne her midt i april, men vi ser kun tal på ca. 200 indlagte.

Tekst: Connie Christensen - Foto: Henrik Ploug