mette f chr b

RIGSRETSSAG MOD METTE FREDERIKSEN?

Efter statsministeren ulovligt gav ordre til at aflive alle mink i Danmark, har et borgerforslag om at stille statsministeren for en rigsret opnået støtte fra flere end 50.000 borgere, hvilket betyder, at forslaget kan diskuteres i Folketinget som et beslutningsforslag, og at et flertal i Folketinget kan afgøre, om statsministeren skal stilles for en rigsret.

Der står i forslaget, at ”Mette Frederiksen skal redegøre for den manglende hjemmel til at aflive sunde og raske mink inklusive avlsdyr.”

Hvordan mon statsministeren snor sig igennem denne hurdle ?

Tekst: Connie Christensen - Fotomontage: Henrik Ploug