langebro fra luft

Tekst: Connie Christensen - Foto: Henrik Ploug

Langebro skal nu renoveres akut. Broen bør akut repareres for 36,3 mio kroner.

Vand siver ned i broens konstruktion og nedbryder betonen. Det kommer til at koste mange millioner. Renoveringe kommer til at tage 10 år.

Langebro er den mest trafiktunge bro i København. Broen har behov for akutte reparationer, oplyser Københavns Kommune.

langebro vipperum

Den store hal med kontravægtene, der er med til at åbne broen. Hallen ligger noget under vandspejlet i havnen, man kan se hvordan fugten driver ned.

Det blev opdaget, da der skulle etableres et nyt p-anlæg under broen ved Christians Brygge. Et eftersyn viste, at der er behov for akutte reparationer, og det er især slid og nedsivende vand, som volder problemer.

Det er vurderingen efter, at Teknik- og Miljøforvaltningen ved et særeftersyn har gået broen efter i sømmene, og det viser sig, at der blandt andet er skjulte konstruktionsfejl fra broens opførelse i 1954.

Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

De mange millioner, der skal bruges på broen, kommer til at tynge Københavns Kommunes budgetter de kommende år. Det sætter også en stopper for andre anlægprojekter, kommunen havde i kikkerten.

langebro tandhjul

Et af tandhjulstrækkene under broen.

De alvorlige og hidtil skjulte skader blev opdaget sidste år, og det undersøgte man nærmere i efteråret. Man er så kommet frem til, at problemerne mest af alt skyldes slid og nedsivende vand, og der må gøres noget ved det hurtigst muligt.

Der har bl.a. været problemer med, at regnvand trænger ind i broens konstruktion, hvilket skal fikses.

På grund af flere års nedsivning af regnvand er dele af betonkonstruktionen i dårlig stand, og andre dele af betonen har taget skade på grund af en konstruktionsfejl helt tilbage fra opførelsen i 1954.

Broens asfalt på både vej og cykelsti er så slidt, at den må skiftes ud.

Rust har også fået sit tag i broen. 16 stålbelysningsmaster er stærkt gennemtærede af rust, og der er fare for, at de kan knække.

langebro maskinmester

Maskinrummet med de store el-motorer.

De akutte reparationer skal gerne sørge for, at der ikke længere siver vand ned, der yderligere nedbryder betonen. Reparationerne på Langebro forventes at strække sig over en periode på 10 år.

På hverdage kører der dagligt 52.200 køretøjer over Langebro.

Alle reparationerne forventes at strække sig over ti år. Samlet vil det koste 307 millioner kroner. Alternativt estimeres det at koste 1,3 milliarder kroner at bygge en ny bro.
Langebro lukkes ikke for trafik.

langebro relaer

Relæskabet, der styrer broen, er meget følsomt for fugt.

Reparationer bliver en stor udgift for kommunens budgetter i de kommende år, oplyser teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Broens store behov for reparationer kommer til at tynge Københavns budgetter i de kommende år, og med regeringens anlægsloft kommer renoveringen også til at sætte en stopper for, at vi kan gå videre med en masse andre anlægsprojekter den kommende tid, siger hun i en pressemeddelelse.