Det Kongelige Teater
Børsen
Carlsbergs heste
Christiansborgs tårn med flag
Gardehusarregimentet til hest
Gefionspringvandet
Den Kongelige Livgarde på Rosenborg
Frederiksholms Kanal
Lurblæserne ved rådhuset

guldkaret

I anledning af årsskiftet afholdes der nytårskure som følger:
Torsdag den 4. januar 
Nytårskur og nytårstaffel i Christian VII’s Palæ, Amalienborg. 
Der afholdes  nytårskur og -taffel for regeringen, folketingets formand, repræsentanter for det officielle Danmark og Hoffet i Christian VII's Palæ kl. 19.45. 

​​​​Nytårskur i Christian VII’s Palæ, Amalienborg. 
Der afholdes først nytårskur for Højesteretsdommere, Den Kongelige Livgardes og Gardehusarregimentets officerskorps i Christian VII's Palæ  kl. 9.50.

Der  afholdes  efterfølgende nytårskur for det diplomatiske korps  på Christiansborg Slot kl. 11.30. 
 
Nytårskur på Christiansborg Slot
Der afholdes  nytårskur for officerer  fra Forsvaret og Beredsskabsstyrelsen, I., II. og III. rangklasse samt indbudte repræsentanter for større landsorganisationer og de kongelige protektioner på Christiansborg Slot kl. 9.30.

guldkaret int
Når der  afholdes  nytårskure, forløber det over tre dage:
1. dag
Nytårstaffel den 1. januar er i Christian VII’s Palæ, Amalienborg, for regeringen, landets øverste embedsmænd og Hoffets ledelse.
2. dag
Nytårskur for Højesteret, Den Kongelige Livgardes og Gardehusarregimentets officerskorps i Christian VII’s Palæ, Amalienborg.
Nytårskur for det diplomatiske korps på  Christiansborg Slot.
3. dag
Nytårskur for officerer fra forsvaret og beredskabsstyrelsen, for 1., 2. og 3. rangklasse samt for indbudte repræsentanter for større landsorganisationer og kongelige protektioner på Christiansborg Slot.
I anledning af nytårsskiftet fremlægges der den 1. januar gratulationslister i Hofmarskallatet i  hvor der skrives nytårshilsener til H.M. Dronningen.

Guldkareten
Guldkareten, også kaldet ”Kong Christian VIII’s karet”, er belagt med 24-karats bladguld og er bygget af karetmager Henry Fife i 1840.  Kareten bliver trukket af seks heste med to forridere også på heste.

kongelige heste

Her er de fine kongelige heste, der er på vej til træning inden Nytårskuren.

Kongehuset har mange historiske kareter, som står i Chr. Borgs stalde bl.a. en langturskaret, som Grevinde Danner oftebrugte.

karet1

Langturskaret på hertugeligt plan. Hjulene er af træ, beklædt med jern, og der er ingen affjedring. Grevinde Danner brugte ofte denne karet.

karet2int

 

Langturskareten var beregnet til kørsler af længere varighed. Der var derfor indbygget toilet i form af et hul i sædet med direkte fald.

Tekst: Connie Christensen - Foto: Henrik Ploug