Fra skoleåret 2011/2012 vil Det Kongelige Teaters Balletskole for første gang nogensinde optage elever fra 0. klasse i en nyetableret, kreativ indskoling. Børn i indskolingen er ”fredede” de første par år og skal først til balleteksamen i 2. klasse. Det er gratis at gå på balletskolen, men det kræver, at man består optagelsesprøven.

Den nye indskoling skal være en heldagsskole med indbygget SFO. Ud over den obligatoriske boglige læring vil den rumme undervisning i drama, musik, rytmik og naturligvis ballet.

Ideen bag indskolingen er at skabe en kreativ platform, som vil udvikle elevernes kreativitet, motorik, kropsforståelse og dermed balletfundamentet. Når de har færdiggjort indskolingen, vil de således være optimalt rustede til at fortsætte enten på Balletskolen eller på andre skoler, hvor de vil stå stærkt med de kompetencer, indskolingen på Det Kongelige Teater har givet dem.

Forstander for Det Kongelige Teaters Balletskole, Niels Balle, siger:
”Målet er for os at uddanne børn med hovedvægt på en læringstrappe, der skal give eleverne de bedste egenskaber og forudsætninger til at begå sig på Balletskolen, men så sandelig også i andre kreative, musiske miljøer senere.”

N. Zahles Gymnasieskole, som også varetager den øvrige undervisning på Balletskolen, kommer til at forestå den nye indskoling fra 0. klasse.