Det Kongelige Teater
Børsen
Carlsbergs heste
Christiansborgs tårn med flag
Gardehusarregimentet til hest
Gefionspringvandet
Den Kongelige Livgarde på Rosenborg
Frederiksholms Kanal
Lurblæserne ved rådhuset

galts skilt

Jeg sender denne mail til minde om massakren på Tiananmen Square i Beijing i 1989. Det er forbudt at nævne denne massakre i Kina. Desværre kan man nu se de samme restriktioner i det engang frie Hong Kong. Alle artikler i medier, fliers etc. om dette emne er blevet indsamlet af den nu fængslede demokratiske bevægelse i Hong Kong og kan frit downloades her. Jeg sender denne mail og alle dokumenterne, så I kan hjælpe med til at give folk i Kina og Hong Kong deres historie tilbage.

Til minde om 35-året for denne massakre sender jeg denne appel og håber, I vil give den videre til jeres kinesiske venner, institutioner og andre, som måske kan få noget ud af at huske denne skelsættende begivenhed.

I 1997 opførte jeg et 8-meter højt monument i Hong Kong til minde om massakren. Som en del af kinesernes magtovertagelse og undertrykkelse af udtryksfriheden i Hong Kong fjernede de Skamstøtten for at bruge den i en retssag mod den demokratiske bevægelse. Skamstøtten var det eneste monument i Kina, der mindedes de tusinder, som døde under Tiananmen Square-massakren.

Ved at fjerne skulpturen prøver Kina at slette begivenheden fra deres historie. Lige nu befinder Skamstøtten sig i en container i Hong Kong.

Anbringelsen af denne skulptur i Hong Kong kostede mig en permanent udvisning af Kina og to udvisninger af Hong Kong. Jeg synes, det er vigtigt, at kunstnere, kulturgrupperinger og andre forsvarer menneskerettighederne, og at vi bruger vores udtryksfrihed til at fortælle historien om massakren. Jeg håber, I vil hjælpe med hertil.

galsch tanks

35 år efter massakren synes historien på tragisk vis at gentage sig. Nu med Hong Kong som epicenter, hvor Kinas love om national sikkerhed effektivt knuser byens selvstændighed og Kinas løfte om ”Et land – to systemer”.

Jeg opfordrer herved alle til at protestere mod Kinas overgreb på Hong Kongs borgere.

Lad os huske de unge, der mistede livet under massakren, og lad os støtte alle, som Kina har tvunget til at flygte fra deres lande.