den fr sep23 2

På Korte Kontrakter er en udstillingsrække, der sætter fokus på de stigende huslejepriser i København og kunstneres mulighed for at arbejde og leve i byen. Den inviterer til at tænke over de vilkår, kunstnere ofte arbejder under: Hvem har ret til at være i byen? Hvem er det, der styrer byens udvikling? Hvordan skabes en mere blandet by?

På Korte Kontrakter består af tre udstillinger på Den Frie, som realiseres i umiddelbar forlængelse af hinanden. Udstillingerne forholder sig med kritisk sans til specifikke emner såsom den aktuelle byplansudvikling i Gellerup, By & Havns afvikling af Amager Fælled og nedrivningen af baggårdsmiljøet omkring Astrid Noacks Atelier på Nørrebro. Andre værker rejser generelle spørgsmål om de økonomiske magtstrukturer, der styrer kunsten og samfundet, eller forholder sig ganske konkret til det areal på 11-15 m2, som danske kunstnere i gennemsnit har til rådighed.

den fr sep23 1

Udover de tre udstillinger på Den Frie omfatter 
På Korte Kontrakter også sideløbende udstillinger i atelierfællesskaberne AGA Works, Holckenhus samt i Nikolaj Kunsthal. Efterhånden som disse udstillinger afvikles vil værker fra dem blive opmagasineret på Den Frie. Udstillingsrummet på Den Frie vil således fungere både som afspejling og opsamling af udstillingsrækken som helhed.

På Korte Kontrakter er del af Den Fries udstillingsserie Dacapo, som har fokus på kunstnerdrevne udstillingssteder og kollektive kunstformater

Udstillingsserien er venligst støttet af Statens Kunstfond, Augustinus Fonden, Dansk Tennis Fond og Det Obelske Familiefond.

Udstillingsperiode: 1. sep. - 29. okt. 2023

Tekst og foto:Den Frie