den fr sep23badtim2

Bad Timing
or How to Write History Without Objects

Periode: 26. august – 22. oktober, 2023

Udstillingenudforsker historiens udeladelser og bearbejder det narrative fravær i kvinders bidrag til kunsthistorien. Med en kombination af historiske værker og nyproduktioner af fremtrædende samtidskunstnere sætter Bad Timing fravær i forgrunden.

I 1920 åbnede Kvindelige Kunstneres Retrospektive Udstilling på Den Frie, hvor 200 kvindelige kunstnere udstillede næsten 700 kunstværker. I dag er mange af værkerne gledet ud af historien, og det samme gælder historierne om de kvinder, der skabte dem. Denne forsvinden er udgangspunktet for udstillingen Bad Timing—or How to Write History Without Objects.

Udstillingen undersøger, hvordan man kan arbejde med det fravær af objekter, vi står tilbage med i historien om kvindernes udstilling og deres levede liv. Hvordan kan fraværet tage form og blive registrerbart? Ti fremtrædende samtidskunstnere tager fat på dette spørgsmål og udforsker på hver deres særegne måde fravær som fænomen. 

Selvom udstillingens kuratoriske tilgang er fravær, indgår malerier, tegninger, skulpturer og andre kunstværker skabt af de kvinder, som deltog på udstillingen i 1920. Med Bad Timingmanifesterer fraværet sig således på en måde, hvor det ikke blot opleves som tomhed, men paradoksalt nok som rum fyldt med genstande og tableauer, der tematiserer fraværet. Udstillingen stræber efter at bidrage til opbygningen af et transhistorisk fællesskab og frembringer en tilgang til kuratering og kunsthistorie, der ikke venter på det rette øjeblik, men derimod afskaffer ideen om dårlig timing.
Deltagende samtidskunstnere:
Hannah Black
Ulla von Brandenburg
Henriette Heise
Atiéna R. Kilfa
Marie Søndergaard Lolk
Eliyah Mesayer
Jota Mombaça
Anna Munk
Lea Porsager
Bob Smith

Bad Timing—or How to Write History Without Objects er den anden udstilling i den forskningsbaserede udstillingsserie Ormehuller, der er kurateret af ph.d.-stipendiat og udstillingsinspektør på Den Frie, Anna Weile Kjær. 
Udstillingen er generøst støttet af 15. Juni Fonden, Arne V. Schleschs Fond, Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Bodil Pedersen Fonden, Dansk Tennis Fond, Knud Højgaards Fond, Novo Nordisk Fonden, Det Obelske Familiefond, Statens Kunstfond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Tekst og foto:Den Frie