smor

SMØRRET BLIVER BILLIGERE – ENDELIG -men kun i PÅSKEN

Smørkrigen kommer, og forbrugerne kan glæde sig til lavere priser op til påske. Det er velkomment efter et år, hvor priser-ne på mejeriprodukter har ligget 2-3 gange over inflations-procenten. Det er svært at få en forklaring på de prisstignin-ger, vi har set: stigende omkostninger til transport og råvarer samt en træghed i detailhandlen med at sænke priserne, når de faktisk falder i produktionsleddet.

Henning Otte Hansen, der er seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universit-et, mener, at mælkepriserne har været usædvanligt høje i 2022 på grund af faldende udbud og stigende efterspørgsel. Men igen er det sådan, at selv om mælkepriserne til pro-ducenterne er faldet her i starten af året, er prisen på mælken ude i butikkerne ikke faldet.

Arla, hvor mange mælkeproducenter leverer til, har haft et stærkt 2022 med et overskud på 2,8 mia. Det har gjort det muligt for Arla at betale landmændene en betydeligt højere pris for mælken samt at udbetale en efterbetaling til andels-haverne, som også er de mælkeproducerende landmænd. Det har mange landmænd nydt godt af, men på bekostning af forbrugerne, som har måttet se mejeriprodukter stige med over 20% det seneste år. Desværre er tendensen sådan, at supermarkederne er hurtige til at sætte prisen op, mens det går langsomt – måske 2-3 år – at få priserne ned igen. Ja tak til priskrig!

Tekst: Connie Christensen - Foto: Henrik Ploug