niko k april23

Foto:Toke Højby Lorentzen

Årets Platform-sæson er i fuld gang. Den kommende kunst-ner/kurator-konstellation består af Toke Højby Lorentzen og Marie Vinther. Deres udstilling er optaget af, hvad der sker, når materiale og tegn omdannes, oversættes og rekon-tekstualiseres. I den forbindelse kommer Nikolaj Kunsthals orgel fra 1930 også i spil.

Toke Højby Lorentzens udstilling bærer titlen Strategic Opacity, Opus 23 og er en æstetisk undersøgelse af det informationsbærende og betydningsskabende.

Udstillingen er en del af Toke Højby Lorentzens fortløbende værkserie Strategic Opacity. Udstillingen i Nikolaj Kunsthal kan ses fra 1. april til 7. maj.

Hulkort og glasfibervæv Centralt for Strategic Opacity, Opus 23 er et industrielt fremstillet glasfibervæv, hvor trådene er systematisk og manuelt trevlet op. Ud af de huller, der herved er opstå-et i vævet, skabes et informationsbillede på samme måde, som man kender det fra et hulkort. Opfindelsen af den automatiserede væv i 1700-tallet, hvor hulkortet blev anvendt til lagring af vævets mønster, står her i kontrast til det manu-elle optrevlingsarbejde i glasfiber-vævet.  
 
Orgel som inspiration 
Dataen fra vævets informationsbillede bliver afsæt for over-sættelse og kunstnerisk behandling —som spek-trogram, som partitur og som musikstykke opført på orglet i Nikolaj Kirke. Orglet i Nikolaj Kirke, der blev indviet i 1931, har både fungeret som direkte inspira-tion til vævets informations-billede og peger også mod tidlige eksempler af selvspillende instrumenter, f.eks. automatiserede klokkespil og pianolaen, der ligesom den industrielle væv også brugte hulkortet til auto-matisering. 

Udstillingen tager sin titel fra litteraturhistoriker Stephen Greenblatt, der bruger begrebet “strategic opacity” til at beskrive den pirrende virkning, der opstår, når infor-mation bevidst tilbageholdes. På samme måde arbej-der Strategic Opacity, Opus 23 med at undersøge de nye faktiske, på-ståede og poetiske sammenhænge, som opstår i spæn-dingsfeltet mellem det bestående og det fjernede, det vi fornemmer, og det vi ved, det tilba-geholdte og det synlige. 
 
Udstillingen er skabt i samarbejde med kurator Marie Vinther med støtte fra Københavns Kommune (Rådet for Visuel kunst), Statens Kunstfond og Grosserer L. F. Foghts Fond. Udstillingsrummet Platform er blevet til med støtte fra Det Obelske Familiefond.  

Kort om Platform 
Udstillingsrummet Platform kan opleves parallelt med Nikolaj Kunsthals øvrige udstillinger og arrangementer. Initiativet skal bidrage til at sætte fokus på vækstlaget indenfor billedkunst og kuratering. Platform er blevet en realitet med generøs støtte fra Det Obelske Familie-fond med 1,5 millioner. Frem til og med 2024 vil Nikolaj Kunsthal præsentere seks årlige udstillinger. 

Tekst: /Nikolaj Konsthal