morkport1

Af Bo Steen Bram.
Vort samfund er de senere år blevet meget anderledes. Posten, i form af papirbreve, som i tidligere tider, mere eller mindre elegant, blev stoppet ind gennem folks brevkasser, er blevet meget mindre i mængde. Nu er det som regel kun de kulørte reklamer man ser hér. For de fleste er det meste blevet til E-post. Meget foregår som E-mail, medens det meste offentlige, foregår på E-box. Det skulle være enkelt nok. Men det er det bare ikke for en forholdsvis lille mængde mennesker i landet. Eller rettere: Den mængde mennesker, der er koblet af, fordi de ikke magter eller ønsker at købe en computer endsige, sætte sig ind i hele den noget vanskelige verden.

Nemlig de, som har måttet sige fra over for udviklingen. Mennesker som ikke har evnet, eller turdet, kan man vel godt sige, at tilmelde sig det elektroniske data univers. Mennesker som aldrig har beskæftiget sig med denne del af andres ’normale’ liv. Og som aldrig kommer til at gøre det.

Og det sker desværre, at nogle kommer i klemme i systemet. Det kan være fordi, at den arbejdsgiver man har, bestemmer sig for at lægge lønsedler ud på E-box. Hvordan får man så sin lønseddel? Formodentlig på borgerservice, som har mulighed for at komme til at kigge, i ikke tilmeldte borgeres E-boxe. Men man føler sig jo besværliggjort i denne situation. Samt samtidigt noget overvåget i den procedure. For slet ikke at tale om de pensionister, som er i samme situation med hensyn til ikke at være ’på’ i den IT-elektroniske verden.

Nu er der så en ny udvikling. En temmelig frygtsom éen af slagsen. 

Nemlig at flere erhvervsdrivende nu vil anmode om tilladelse til at nægte at modtage kontantbetaling for ydelser. 

En stor del af restaurationsbranchen, men også andre, mere anvendte og almindelige indkøbssteder, ønsker at stoppe med kontantbetaling fra købere. Mere eller mindre fordi banksamfundet påkræver flere og flere gebyrer samt besværliggør behandlingen af kontanter fra erhvervsdrivende. Dette så, i en sådan grad, at erhvervene ligefrem, uden tøven, vælger hele den del af samfundet fra, som står med kontanter i hånden. Og for en stor del, den del af samfundet som har opbygget og betalt skat til samfundet siden nitten-fyrrerne og halvtredserne. Vore pensionister. Som i forvejen er ’afsporede’ grundet den teknologiske udvikling. Det er simpelthen en skændsel. Og fuldstændigt urimeligt. 

At IT- systemer nu kommer til at udrangere en hel aldersgruppe samt flere andre, som af den ene eller anden grund ikke har mulighed for at betale med digitale midler, kan blive vort demokratis største tab nogensinde. 

For flere år siden forudsagde flere, at der ville komme en dag, hvor der ville være et A og et B hold, hvad angår kommunikation mellem borger og samfund. Dagen nærmer sig, hvor vi i den grad, saver den gren af, vi selv har dyrket og er født af, over!