frih mus1

Frihedsmuseet.
For efterhånden længe siden brændte Frihedsmuseet, men nu er et nyt blevet bygget. Det er et ganske spændende museum, der er skabt, og som ligger der, hvor det gamle museum lå. Indgang og det gængse publikumsfaciliteter er bygget over jorden, mens selve museet er underjordisk ganske symbolsk, da de illegale under krigen gik ”under jorden” for så vidt muligt at undgå Gestapo.

frih mus2
Nede i museets udstillingsområde går man igennem rummene, som er inddelt efter besættelsens årstal. Lidt, men ikke meget, bliver man indført i krigens begyndelse i 1939, og så bliver vi ført ind i 1940, hvor landet blev besat 9. april. Man kunne ønske sig en bedre indføring i de problemer, landet stod overfor.
Videre går man frem i kronologisk orden, men belysningen er så svag, at det ikke yder de udstillede effekter den retfærdighed, de fortjener, og det virker lidt forstemmende. Ind imellem er man usikker på tidsfølgen, for i 1941-rummet vises en kioskbasker, som omtaler Stalingrad, men den hører til i 1942-rummet.
Gennemgående følger man nogle personer, dels 4 frihedskæmpere heraf en ægtefælle gift med en kommunist, som må gå under jorden, dels en landsforræder, men man kan undre sig over, hvorfor det netop er dem, man skal følge.
At jeg savnede det gamle museums udstilling, som efter min opfattelse var væsentlig bedre, skyldes måske, at jeg har oplevet den tid, da tingene skete.

Tekst og foto: Flemming Lehrmann