ulykke

Antallet af trafikdræbte var i 2020 det laveste, siden man begyndte at tælle i 1930'erne. I 2020 var antallet helt nede på 155. Antallet af trafikdræbte toppede i 1971 med 1.200.

Coronanedlukningen kan have en vis betydning, men det øgede fokus på sikkerheden i bilerne spiller også ind. Dertil kommer, at en stor del af bilparken er udskiftet med nyere biler, politiets fartkontroller er også øget, og ”stærekasserne” er kommet godt i gang.

Desværre er højresvingsulykkerne ikke faldet meget, og nogle cyklister kommer stadig i klemme.

Uheldigvis er der i disse år et stort antal vanvidsbilister, og det koster liv, når alt for stor fart ofte blandes med narko og alkohol.

Man må håbe, at kommende statistikker fortsat viser et fald i ulykkerne.