niko k rummet

Med bidrag fra Det Obelske Familiefond åbnes et nyt udstillingsrum, der skal vise seks årlige udstillinger af fremtidens samtidskunstnere og kuratorer. Initiativet fungerer som et bidrag til at styrke vækstlaget indenfor billedkunst og formidling. PLATFORM kan opleves i Nikolaj Kunsthal fra januar 2022.

Overgangen fra kunstakademiet til den første professionelle udstilling er ofte svær, da det for kunstnerne kan føles som en ørkenvandring at få adgang til de udstillingsmuligheder, der kan styrke relationen til både samarbejdspartnere og publikum. Disse vilkår gælder også for kuratorerne.
Med etableringen af PLATFORM vil Nikolaj Kunsthal være med til at ændre på dette. Gennem PLATFORM, der er blevet til med en generøs donation fra Det Obelske Familiefond, tilbydes udvalgte nyuddannede kunstnere og kuratorer adgang til professionelle udstillingsmuligheder, samtidig med at der opbygges et relevant professionelt netværk - både kunstnerisk og karrieremæssigt.
En hestesko til fremtidens samtidskunstnere.
Med Nikolaj Kunsthal som base har PLATFORM til formål at skabe et udstillingsrum for unge, visuelle kunstnere og kuratorer i København. Intentionen er at styrke vækstlaget og bidrage til at løfte og bære nye talenter videre i deres kunstnerkarrierer. Det sker ved at tilbyde unge kunstnere og kuratorer mulighed for at udstille i professionelle rammer, inklusiv faglig rådgivning, produktionsassistance, formidlingsekspertise og synlighed i form af PR og marketing.
Helene Nyborg Bay, der er kunstnerisk leder i Nikolaj Kunsthal, forklarer:

niko k personer

Marius Hansteen (direktør for Historie & Kunst) og Helene Nyborg Bay (Kunstnerisk leder, Nikolaj Kunsthal). Foto: Chris Christophersen

“Etablering af PLATFORM har stået på Nikolaj Kunsthals ønskeliste gennem en årrække og taler for os ind i en strategi og vision om at være et relevant og frugtbart mødested for den nye samtidskunst i København, både til glæde for det professionelle kunstmiljø i byen og for gæsterne i Nikolaj Kunsthal. Vi har altid prioriteret den nyeste samtidskunst, senest gennem vores jubilæumsudstilling Nikolaj - Københavns Kunsthal 40 år, hvor vi sammen med ældre arkivværker giver plads til den nye kunst, der har en forankring i København og på den måde er med til at påvirke og styrke udviklingen af kunstmiljøerne i hovedstaden.”
Kunstnerisk vækst kræver understøttende vilkår.
PLATFORM medvirker til at løfte og forstærke den yngste og mest udsatte del af fødekæden i kunstverdenen. Til gavn for kunstmiljøerne såvel som København, der blandt andet udmærker sig ved stærke kunstneriske og kreative miljøer - på tværs af medier, formater og kunstgenrer. Også på politisk niveau er der fokus på vilkårene for kunstens vækstlag. Københavns Kommune vedtog i 2018 en visuel kunstplan, og for nyligt besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at etablere en række nye kunstnerpladser på Halmtorvet.
“På Københavns Kommunes egne institutioner har vi en naturlig forpligtelse – og lyst – til at understøtte byens kreative og kunstneriske miljøer. En levende kunstscene er en del af en levende by. København bugner af talent, og en hjælpende hånd tidligt i karrieren kan være det afgørende skub, der sikrer, at man kommer ordentlig videre. Vi er utrolig glade for, at Det Obelske Familiefond har valgt at bakke ambitionen op”, siger Marius Hansteen, direktør for Historie & Kunst, Københavns Kommune.

Tekst: Nikolaj Kunsthal