gasror1

GAS GENNEM DANMARK - der vil øge CO2 udslippet i andre EU lande.

På trods af, at regeringen og dets følgepartier samt en stor del af det øvrige Folketing ønsker Danmark fossilfrit med hensyn til opvarmning og transport, fordi vi skal opfylde”Paris-aftalen”, der gælder for hele EU, så tillader de, at Danmark bliver gennemboret af gasrør fra Nordjylland til Sydsjælland og igennem dansk farvand ved Bornholm.

Gassen skal føres fra henholdsvis Norge og Rusland til Polen og Tyskland, så de kan svine med CO2'en.

Vel at mærke de samme danske politikere, der nu vil lukke danske gasfelter i Nordsøen og skrotte danske gasfyr, som de selv for kun 10 år siden gav tilskud til, at danske husejere kunne etablere for at opvarme med gas.

gasror3

Politikerne i Danmark vil nu med al magt tvinge gasfyr ud af anvendelse for danskere, så CO2-udledningen i Danmark mindskes og Danmark dermed kan blive helten i CO2-regnskabet og redde verden. Samtidig kan de danske politikere sørge for, at Danmark tjener kolossalt mange penge på at transportere gas i store mængder til Polen og Tyskland. For det gør åbenbart ikke noget, at de to store lande sviner med CO2, når bare Danmark kan være duksen i klassen. Hvad med at sælge de lande nogle vindmøller? Så bidrager Danmark ikke til at øge CO2-udledningen.
Tekst: Connie Christensen - Foto: Henrik Ploug