handvaerkerTekst: Connie Christensen - Foto:Henrik Ploug

Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har forladt forhandlingerne om en ny økonomisk corona-sommerpakke, kort inden at en aftale blev landet natten til mandag. 
De resterende partier - med undtagelse af Liberal Alliance - er blevet enige om en aftale, som blandt andet indebærer, at alle personer på overførselsindkomst vil modtage et skattefrit beløb på 1000 kroner. 

Desuden vil der senest i oktober bliver udbetalt tre ugers indefrosne feriepenge. De resterende to uger kan også komme i spil, men det vil først partierne først tage stilling til i løbet af efteråret, oplyser finansminister Nicolai Wammen (S).
- Der er folkepensionister, mennesker med handicap, kontanthjælpsmodtagere og børnefamilier, der lever i fattigdom. For dem er det et kæmpe beløb at få 1000 kroner ekstra. Jeg er bare ked af, at de ikke kommer inden sommerferien, siger Pernille Skipper.
Engangstilskuddet vil kunne udbetales senest oktober 2020 og modregnes ikke i borgerens offentlige ydelser. 
Det forventes, at udbetalingen vil medføre merudgifter på 1,8 milliarder kroner i 2020. 
Dagpengemodtagere får desuden forlænget deres periode med yderligere to måneder. Samlet set er der dermed en retfærdig social balance i aftalen, mener SF's formand Pia Olsen Dyhr:
- Der kommer penge ud til danskerne over en bred kam. Det gælder både feriepengene, men også dem, der ikke har feriepenge. Dermed kommer der også hjælp til den fattige mor. Det har været vigtigt for SF, siger Pia Olsen Dyhr.
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) kalder det 'naturligt' at forlænge dagpenge og sygedagpenge med to måneder.