brandh ny

Brandhaner.

Københavnske gader rummer meget forskelligt ”gadeinventar”, og det lader til, at kvaliteten bliver ringere og ringere. Tag nu for eksempel Københavns brandhaner.

De nok ældste og fineste stod på en græsk inspireret sokkel formet som en dorisk søjle med kreneleringer. 

Ved næste udgave er kreneleringerne udeladt, og det var nok nemmere for støberiet at undlade dem.

brandh2

Så kom der en væsentlig tarveligere udgave støbt i ét, hvor toppen er forsvundet, og kun frontdækslet er bibeholdt.

brandh2

Sidste udgave af brandhaner,er kedelige og grimme, og selv om de er malet røde, er de totalt udtryksløse. 

brandh5

Københavns Kommune burde begynde at interessere sig lidt mere for, at vores gadeinventar tegner sig smukt i bybilledet.

Tekst og foto: Flemming Lehrman