p pladser

Københavns Kommune nedlægger p-pladser i Indre By

Parkeringen i Indre By er og har længe været et omstridt emne. Nogen vil have bilerne helt ud af Middelalderbyen, andre beboere, der er afhængige af bilen som transportmiddel – river sig i håret ved tanken om at skulle køre rundt i hele og halve timer for at finde en plads bare nogenlunde i nærheden af boligen.

600 parkeringspladser skal nedlægges i 2024, og det er pla-nen at nedlægge i alt 750 ud af 1050 offentlige p-pladser. En del af de nedlagte pladser kan blive erstattet med pladser i parkeringsanlæg under Israels Plads og det kommende an-læg under Dantes Plads.

Formålet er ifølge teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) at skabe en mere fredelig bymidte, hvor bilerne ikke fylder. Der skal skabes bedre forhold for cyklisterne i form af bl.a. 1000 nye stativer, også til ladcykler, ligesom cyklister skal have lov til at køre mod ensretningen i yderligere flere gader.

TEKST: CONNIE CHRISTENSEN - FOTO: HENRIK PLOUG