chr havn hus1apr22

517 tomme boliger på Christianshavn   
Der er 7030 boliger på Christianshavn. Heraf er 517 boliger uden beboere med tilknytning til folkeregisteret. Det fremgår af en analyse af den aktuelle boligforsyning i København, som Københavns Kommune har udarbejdet, og udtræk fra Københavns Statistikbank samt BBR registret, som Lokaludvalget har foretaget for Christianshavn.

Christianshavns Lokaludvalg har henvendt sig til kommunen med en opfordring til at stramme bopælspligten og tilsynet med den.

Teknik- og Miljøforvaltningen svarer, at de har forsøgt at få ændret lovgivningen, så man kan udføre en mere effektiv kontrol. Men det er ikke sket. Det eneste, der er kommet med i ny lovgivning er, at der i nye lokalplaner kan kræves bopælspligt i nyetablerede boliger, der er fastlagt til helårsbeboelse. Dvs lokalplaner godkendt efter 1.1.2021.

I analysen af den aktuelle boligforsyning estimerer kommunen, at det er ca. 30% af de 517 boliger, der er reelt ledige. De øvrige er naturlig tomgang ved fra- og indflytning, nybygninger og ombygninger.

En bolig må højst stå tom i 6 uger - så er udlejer forpligtet til at anmelde det til Københavns Kommune, Område for Bygninger, Boligregulering, de mangler muskler og strammere lovgivning.

I den nuværende boligsituation skriger det til himlen, at der er så mange tomme boliger i hele København. 

chr havn hus2apr22 

Tilsynet med tomme boliger må skærpes og lovgivningen må forbedres, så boligerne bliver for folk, der vil bo i Købehavn.

I hele  Københavns Kommune er tallet 17.500 boliger uden tilmeldte beboere.

Analysen kan læses i sin helhed i referat af Borgerrepræsentationens møde den 24.06.2021 pkt. 11.

Udarbejdet af Christianshavns Lokaludvalgs INFO/Eventgruppe ved Jette Philipsen