Torvet for alle
Christianshavn har et eneste sted at mødes, ét Torv, som skal indeholde hele bydelens mangfoldige og finurlige liv. Samtidig skal det både modtage alle de rejsende til og fra metroen, alle de, som skal købe ind i butikkerne rundt om Torvet og alle de cykler, som helst skal stå netop dér, hvor hver enkelt skal hen. Og så er der de mobile vogne med alskens indhold som kaffe, fisk, blomster osv. som kiler sig ind imellem alt det andet liv.
Jo, det er et Torv, hvor man let bliver væk fra sig selv!
jane pa torvet
Christianshavnerhistorier fra de sidste 50 år fortælles af Jane Lythans.

Der har været mange forsøg på at få styr på de elementer, som indrammer og danner basis på Torvet , sidst i 2014, hvor Torvets brosten blev omlagt, 2 ½ milliard år gamle marmorblokke blev sat som bænke rundt omkring (deres kølighed er meget populær i denne varme sommer), flere træer blev plantet, der blev skabt et trinbrædt med bænk mod kanalen og en stor bænk for alle på Børnehusbroen over kanalen osv.
salsa
Salsa på Torvet.

Men der er fortsat ønsker for at skabe et Torv for alle, at skabe aktiviteter, så flere mennesker kunne tænke sig at opholde sig på Torvet, og måske skabe noget fællesskab i det store fælles Torverum.

Der er derfor skabt en stor netværksgruppe, som består af repræsentanter fra vores gode varmestuer, Fedtekælderen og Frelsens Hær, fra hjemløseenheder, fra Lokaludvalget, Lokalrådet, Christianias Naboer og mange andre aktivister, som vil skabe et Torv, hvor der skabes liv for alle.
I juni lavede gruppen et forsøg med at lave fællesspisning på Torvet. Der blev bestilt nogle borde og bænke, indkøbt papirduge og grillkul, opstillet en grill, og så kunne alle deltage med egen middagsmad. Der deltog næsten 60 mennesker, mange kom fordi rygtet går hurtigt på Christianshavn, og mange kom bare forbi, syntes at det så hyggeligt ud, og derfor købte de ind til grillede burgere o.lign.
Det var inspirerende, og derfor blev det besluttet, at lave et arrangement hver mandag i juli, august og september mellem kl. 17 – 18 på Torvet. Den tidligere leder af Christianshavns og Islands Brygges Biblioteker og Hal C, Jan Henriksen, har taget et flot initiativ til at få opsat en Speakers Corner centralt på Torvet. På siderne af opsatsen står der lidt om Christianshavns historie både på dansk og på engelsk. Han har også sammensat et meget varieret program for de mange mandage.
torvearrangement
Salsa og musik på Torvet.
Vi kan forvente arrangementer med masser af musik, oplæsninger, biblioteket vil lave noget med børn, miljøpunkt vil optræde, der vil være korsang, dans osv. osv. Der vil også være flere fællesspisningsarrangementer og selvfølgelig mange overraskelser …. Erfaringen har vist, at forbipasserende hurtigt bliver involveret, - sidst i juli blev der instrueret i salsa – og efterhånden var det meste af Torvet fyldt med salsadansende – og smilende, glade mennesker overalt.
Så duk op og nyd en times optræden og fælles samvær på Christianshavns Torv mandage mellem kl. 17 – 18.
Jane Lytthans