Det Kongelige Teater
Børsen
Carlsbergs heste
Christiansborgs tårn med flag
Gardehusarregimentet til hest
Gefionspringvandet
Den Kongelige Livgarde på Rosenborg
Frederiksholms Kanal
Lurblæserne ved rådhuset

g hus nov23 1

Med støtte fra Ny Carlsbergfondet og Slots- og Kulturstyrelsen har Københavns Museum erhvervet et prospekt over København fra 1600-tallet.

Maleriet, formentlig af en nederlandsk maler, er en sjælden helstøbt fremstilling af byen i en central historisk periode. Flere af byens markante bygninger, bl.a. Københavns Slot, Tøjhuset, Provianthuset og Børsen i en fantasifuld version ses tydeligt. Motivet er en senere gengivelse efter et kobberstik efter et eller flere i dag tabte forlæg.

Motivet med København set fra Amager kendes fra et maleri af Jan van Wijck fra begyndelsen af 1600-tallet, der hang på Københavns Rådhus, men gik til ved branden i 1728. Museet råder over en radering med samme motiv, Prospekt af København Hafnia Metropolis, kopieret 1642 efter Wijck. Stikket dannede forlæg for Martin Nyrops store udsmykning af den såkaldte Borgertrappe på Københavns nuværende Rådhus, udført i fresko af Emanuel Vigeland. 

Københavns Museum har – helt ekstraordinært for et kulturhistorisk museum – en stor kunst- og malerisamling, som løbende udbygges, formidles og gøres til genstand for forskning. Samlingen rummer flere prospekter over byen i form af kobberstik. De er en væsentlig kilde til illustration og forståelse af byens udvikling og indgår løbende i både kunsthistorisk, kulturhistorisk og arkæologisk forskning. Men malerier fra denne tidlige periode er langt mere sjældne og ikke repræsenteret i museets samling i dag. 

Ved at erhverve dette værk styrkes museets samling af fremstillinger af København i 1600-tallet således markant.

Maleriet vil efter konservering indgå i en kommende udstilling med udvalgte værker fra samlingen.

Tekst: Connie Christensen - Fotocollage: Henrik Ploug