Det Kongelige Teater
Børsen
Carlsbergs heste
Christiansborgs tårn med flag
Gardehusarregimentet til hest
Gefionspringvandet
Den Kongelige Livgarde på Rosenborg
Frederiksholms Kanal
Lurblæserne ved rådhuset

store b bro

Stod Rusland også bag GPS-angrebet i Storebælt.

Rusland mistænkes stadig også for eksplosionerne og sabotagen af Nord Stream rørledningerne i Østersøen. 

Hændelsen med GPS-angrebet har tidligere været beskrevet som det største angreb på GPS-signalet herhjemme siden 2013, og ’jammingen’ påvirkede flere skibe, som fik frosset systemerne og dermed risikerede at kollidere med andre skibe.

Det kræver en meget kraftig GPS-jammer for at blokere signalet i et så stort område, og det kan ikke lade sig gøre med nogen af de jammere, som civile har adgang til, har Søren Skaarup Larsen fra DTU Space fortalt til Politiken, der også har beskrevet, hvordan to russiske krigsskibe befandt sig i området, da GPS-signalet blev forstyrret.

Dokumenterne fra Forsvarsministeriet bekræfter, at skibstrafikken blev påvirket 3. oktober i ’15 minutter’, og også flytrafikken var ramt, fremgår det.

Jammingen påvirkede flytrafikken i det sydlige Norge og Sverige og hele det danske luftrum. 

Forsvarets Efterretningstjeneste skulle udarbejde en vurdering af sammenhængen mellem de maritime hændelser relateret til russiske flådeenheder, som har været i eller nær danske farvande siden gaslækagerne på Nord Stream 1 og 2.

Der var også set flere russiske flådeenheder nord for Læsø, hvor der blev registreret seismisk aktivitet.

I Danmark ønsker vi en vurdering af, hvorvidt der kan ses en sammenhæng mellem de konkrete hændelser, hvorvidt hændelserne falder inden for normalbilledet af russisk maritim aktivitet i og nær danske farvande, samt en beskrivelse af hyppigheden af GPS-jamming.

Indtil nu er alt fra Forsvarets Efterretningstjeneste mørkelagt for befolkningen og folketinget.

Det menes at regeringen efter alt at dømme har ligget inde med den hemmelig FE-vurdering af, hvilken rolle Rusland spillede, da Danmark i oktober blev ramt af et GPS-angreb, og hvilken mulig forbindelse angrebet har til sabotagen i Østersøen.

TEKST: CONNIE CHRISTENSEN - FOTO: HENRIK PLOUG