kbh mus marts2

Hvor i København gravede arkæologerne i 2022? Indre by er med - bl.a. udgravninger i Frederiksstaden og på Rådhuspladsen.

Hvert år rykker arkæologerne på Københavns Museum ud på talrige arkæologiske udgravninger og forundersøgelser i København og på Frederiksberg – i 2022 i alt 61 steder, bl.a. også på Rådhuspladsen og i Amaliegade.

Vi har samlet Københavns Museums arkæologiske graveaktiviteter fra det år, der er gået, i en kort oversigt. I 2022 lå mange undersøgelser ligesom året før i Københavns centrum, men der er også foretaget en del overvågninger uden for bykernen, hvilket har øget vores kendskab til både bro- og yderkvartererne, Frederiksberg og Amager – se også vedhæftede kort.

Blandt årets udgravninger fremhæves undersøgelsen fra Amaliegade med mange fund, bl.a. et 1700-tals emblem, udgravningen ved Dragespringvandet på Rådhuspladsen, hvor både noget af Københavns gamle befæstning og talrige fund så dagens lys, og ikke mindst fundet af rester af jernalderhuse ved Nørre Fælled Skole. Museets arkæologer har været i felten på 61 forskellige sager i løbet af året. Antallet er dermed landet på stort set samme niveau som i 2021.

kbh mus marts3

Udgravningerne og forundersøgelserne er sket over store dele af København

For andet år hvor vi har samlet Københavns Museums
graveaktivitet i en kort oversigt. I 2022 ligger mange
undersøgelser igen i København centrum, men der er
ligeledes foretaget en del overvågninger udenfor bykernen,
hvilket har øget vores kendskab til både broerne,
yderkvartererne, Frederiksberg og Amager.
Blandt årets udgravninger fremhæves undersøgelsen på
Hollænderdybet med et særdeles spændende
skeletmateriale samt udgravningen ved Dragespringvandet i
hjertet af København og ikke mindst fundet af jernalderhuse
ved Nørre Fælled skole.

kbh mus marts1
Museets arkæologer har været i felten på 61 forskellige sager
i løbet af året. Mængden er dermed landet på stort set
samme niveau som året forinden. Der har været en del
overvågninger hvor arkæologen har måtte køre til og fra
opgaven. Det har været udfordrende, men der har været stor
beredvillighed både hos arkæologer og sagsansvarlige for at
tilrettelægge og gennemføre opgaverne på bedste vis.