brandm og drone

brand1

Droner hjælper med brandslukning

Hovedbrandstationen i København gennemfører et forsøgsprojekt med droner, som kan komme til at udgøre et vigtigt arbejdsredskab i beredskabet.

Thomas Sylvest, til daglig brandmester på sprøjten på Hovedbrandstationen, har været i brandvæsenet i 24 år. Thomas fortæller om projektet:

”Når vi er kaldt ud til en brand, søger vi at få et overblik hurtigt, for det er altid det svære. Vi ser jo alting nedefra, men nu har vi fået en hjælpemiddel, der kan vise os situationen ovenfra. Droner kan filme både oppe langs høje huse og over vand.  De skal primært bruges til tagbrande,  kemikalieuheld og redningsaktioner på vand for at give os det hurtige og nødvendige overblik. Vi kan streame signalet fra dronen ned i indsatslederbilen og ind på alarmcentralen, som kan sende videre til alle, som måtte have brug for at se det.”

Hvem har fundet på det?

”Det er vi nogle stykker, der har. Vi har talt om, at det kunne være et godt redskab, og så åbnede der sig en mulighed via Syddansk Universitet, som kontaktede os og forespurgte, om vi ville være med i et samarbejde omkring det. Vi er en speciel gruppe i brandvæsenet, der arbejder med dronen. Til at begynde med var det mig alene. Jeg har fløjet svævefly og kender lidt til luftfart, så jeg blev spurgt, om jeg ville køre projektet i stilling. Jeg blev taget ud af tjeneste i 3 måneder for at køre det i gang, og det har nu kørt i 1½ måned. Københavns Brandvæsen er blevet godkendt af Trafikstyrelsen som operatør, og jeg har været til nogle prøver og er blevet godkendt til at uddanne de andre droneoperatører. Til at starte med bliver det chaufføren på inspektørvognen og mig, der skal flyve dronen. Vi har p.t. en drone og vi har givet os selv en prøveperiode på 12 måneder og et lavt budget for at se, hvordan det går. Hele projektet står i 11-12.000 kr., og når året er gået, kan vi vurdere, om det er noget, vi skal arbejde videre med.”

Hvad med vind- og vejrforhold, når I sender dronen op?

”Det må ikke blæse over 10 sekundmeter, og vi kan ikke flyve med den i regnvejr. Betingelsen er også, at ham, der flyver dronen, kan se den med det blotte øje. For at Trafikstyrelsen kan godkende os, skal vi udarbejde en driftshåndbog, hvor vi beskriver det hele, og det har vi gjort og fået godkendt. Jeg har været til en prøve, hvor en kontrollant fra Statens Luftfartsvæsen skal godkende en flyvetest. Trafikstyrelsen kan godt se potentialet i det her, og vi er faktisk det første beredskab i Danmark, som er godkendt til at flyve med droner. Vi er de første i verden, som kan streame fra dronen direkte ned til inspektørvognen.”

Er der krav til højde og afstand, når man flyver med en drone?

”For menigmand må man ikke flyve højere med den end 100 m, ikke nærmere end 150 m i bymæssig bebyggelse og ikke tættere end 5 km på lufthavnen, så ret beset kan man slet ikke flyve den i Københavns Kommune. Vi har fået dispensation, så vi gerne må flyve, også tæt på lufthavnen, forudsat at vi adviserer lufthavnen. Det betyder, at vi flyver under forhold, som ingen andre har gjort før, med højspændingsledninger, bygninger, skiftende vindretninger osv. Vi er spændt på at se, hvad det giver af udfordringer.”