den fr video dec22

Maria Meinild: NEW FEELING
Udstillingsperiode: 2. december 2022 – 26. marts 2022
Gennem nye videoværker udforsker den danske billedkunst-ner Maria Meinild magtforhold, adfærdsmønstre og empati i både intime relationer og institutionelle strukturer.
NEW FEELING stiller skarpt på grænsefladerne mellem psy-kologiske automatreaktioner, personlige erfaringer og poli-tiske dilemmaer. Udstillingen tager udgangspunkt i den grup-pebaserede terapiform psykodrama, hvor rollespil, spontantet og blotlægning af indgroede adfærdsmønstre bruges til at dramatisere virkeligheden fra et givet perspektiv.

Miljøerne i Maria Meinilds videoværker skifter mellem det tera-peutiske rum, uddannelsesinstitutionen, kontorland-skabet og den politiske arena.

Udstillingen konfronterer os blandt andet med en fiktiv poli-tiskoleøvelse, hvor fire kadetter skal arrangere stole i for-skellige formationer – ud fra instruksen om at én stol er mere magtfuld end de øvrige. Værket ses gennem et peep-hul i væggen, som både skaber intimitet og samtidig afsøger spændingen mellem det iscenesatte og det mørklagte, mellem at overvåge og blive overvåget.

den fr jan22 video

Maria Meinild (SE/DK) kombinerer i sine værker metoder fra teaterverdenen med undersøgelser af, hvordan sociale struk-turer såsom fællesskaber og institutioner relaterer sig til ind-ividuelle erfaringer. Hun bor og arbejder i København, og er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og Aka-demie der bildenden Künste i Wien. Seneste udstillinger: BABEL visningsrom for kunst, Trondheim; Statens Museum for Kunst, København; Galleri Image, Aarhus; Kunsthalle Ex-nergasse, Wien; Kunsthal Charlottenborg, København; Galleri CC, Malmö; Galerie Les Territoires Montréal og Künstlerhaus KM, Graz. Hun er for nyligt blevet tildelt residency-ophold på Delfina Foundation i London, ISCP i New York og 18th street Art Center i Los Angeles.