den fr dec2

Wael Shawky       

Al Araba Al Madfuna III -en filmen der er holdt i blålige og violette nuancer i farvenegativ.
Hundrede tons sand udgør et kuperet landskab i Den Fries underjordiske udstillingsrum Minus 2, og sammen med klare, himmelblå vægge danner de baggrunden for Wael Shawkys dragende filmværk Al Araba Al Madfuna III, hvor myter, fakta og fiktion sammenvæves i en fortælling om menneskets stræben.
Udstillingsperiode: 27. november 2021 – 30. januar 2022

Den egyptiske kunstner Wael Shawky (f. 1971) er en stærk historiefortæller. På baggrund af et omfattende researcharbejde sammenkobler han personlige oplevelser og sociologiske analyser med historiske og litterære kilder. Koblingen omsættes til en stærk dynamik i fortættede og kraftfulde filmværker, hvor historiske emner indsættes i en samtidig kontekst, og nutidige konflikter perspektiveres igennem en historisk optik.

Al Araba Al Madfuna III foregår i og ved Al Araba Al Madfuna, en landsby i Øvre Egypten. Udgangspunktet for værket er Shawkys personlige oplevelser af landsbyboernes forhold til det nærliggende arkæologiske område Abydos. I faraonisk tid var stedet et religiøst centrum, mens det i dag er en turistattraktion, og som sådan en indtægtskilde for områdets beboere. De selvsamme genstande og steder, der i fortiden var katalysatorer for en religiøs stræben, er i dag omsættelige varer med økonomisk værdi. Modusskiftet mellem forskelligrettede strategier for stræben, en religiøs og en materialistisk, er også omdrejningspunktet i historien Solsikker (1983) af den egyptiske forfatter Mohamed Mustagab (1938-2006), som manuskriptet til filmen bygger på.

den fr dec1

Shawky lader filmens voksenkarakterer spille af børneskuespillere, men lader samtidig deres replikker være dubbet med voksenstemmer, og kostumerne og staffagen er overgjorte: De store skæg er tydeligt kunstige, og kjortlerne er for store til de spinkle børnekroppe. Alt dette giver filmen et surreelt islæt, der yderligere understreges af, at filmen er holdt i blålige og violette nuancer i farvenegativ, der kaster et uudgrundeligt og uvirkeligt skær over scenerne.

Med en særegen stærk og smuk visualitet og et tekstplan, der mimer tonen og opbygningen fra mundtlige overleveringer, er det med både raffinement og legende lethed at Al Araba Al Madfuna III sætter fokus på forholdet mellem den metafysiske verden og verden af håndgribelige genstande.

Tekst og foto: Den Frie