serum inst

Tekst og foto: Flemming Lehrmann

Statens Serum Institut endnu en gang.

Det var Helle Thornings regering som i 2014 med et folketingsflertal i ryggen indledte salget af Statens Serum Instituts Vaccineproduktion og SSI Dianostica, og det var Lars Løkke Rasmussens regering, der for den nette udgift af 1,5 mia. kroner i 2016 gennemførte salget, som indbragte hele 15 mio. kroner. Køber var det saudiarabiske firma AJVaccines.

Salget blev offentliggjort på Politikens lysavis til stor overraskelse for Seruminstituttets personale, som den dag passerede Rådhuspladsen. Ingen havde åbenbart tænkt på at orientere dem forlods. Det medførte selvfølgelig, at de kvalificerede medarbejdere søgte væk, hvorved en betydelig ekspertise blev sat overstyr.

Statens Serum Institut blev grundlagt i 1902, hvor den navnkundige videnskabsmand, dr. med. Thorvald Madsen først var direktør for instituttets laboratorium og siden for hele instituttet fra 1909 til 1940, og det var under ham, Statens Serum Institut udviklede sig til et respekteret forskningsinstitut i verdensklasse. At forske i vacciner og siden producere dem har uden tvivl haft afgørende betydning.

Det beredskab, som Instituttet har stået for, når epidemier og børnesygdomme skulle bekæmpes, og beskyttende vaccinationer mod kolera, difteritis, stivkrampe o.s.v. skulle foretages, har betydet meget mere for Danmark end et salg, som indbragte et så ringe beløb. Statens Serum Institut er ikke et kommercielt foretagende, men en forsikring, som et højt beredskab yder, når epidemien kommer, sådan som COVID19 nu hersker.

Regering og Folketing burde undersøge, hvad det har betydet for Danmark, at man ikke har bevaret vaccineproduktionen på danske hænder. Havde Statens Serum Institut kunnet udvikle en vaccine, eller måske producere på licens? Vi ved det ikke, men det var nok en undersøgelse værd. 

Statsministeren har ifølge Politiken udtrykt utilfredshed med de kommercielle vaccineproducenter, og hun er begyndt at overveje en statslig vaccineproduktion, som hun lige nu diskuterer med Østrig og Israel, idet hun udtaler, ”Jeg mener ikke, at vaccine skal ses som et sundhedstilbud, men som en del af et nationalt beredskab”. Det skulle hun have tænkt på, dengang hun i Folketinget som medlem af regeringen stemte for salget at Statens vaccineproduktion. Indeholder salgsbetingelserne en klausul om, at man ikke kan begynde vaccineproduktion igen på Seruminstituttet? det er vist det, man kalder et godt spørgsmål.