banegraven2

TRAVLHED PÅ RÅDHUSET
Tekst: Connie Christensen - Foto: Henrik Ploug

Trafikken i Indre By er et smertensbarn for politikerne på Rådhuset; det giver hovedbrud at kombinere nødvendig trafik med målsætningen om færre biler i Indre By.

Der foreligger p.t. fire såkaldte ”Metropol-analyser”, der kommer med planer for trafikken i Indre By: Tivolis lukning af Vesterbrogade, færre biler i Middelalderbyen, en permanent afspærring af Vester Voldgade ved Rådhuspladsen og endelig et forslag om overdækning af banegraven ved Vesterport Station.

banegraven4

Foto: Kirstine Ploug

Sidstnævnte forslag har vakt begejstring hos især Venstres medlemmer på Rådhuset, mens både Socialdemokratiet og Enhedslisten har stemt imod. Bag projektet står et konsortium af private aktører, deriblandt bl.a. DSB Ejendomme, der ejer luftrummet over banegraven, og Nordisk Film, der ejer den grund, hvor Palads Biografen ligger.

Projektet går ud på en delvis overdækning af banegraven og etablering af et byrum med både boliger og en grøn park. Det vil give københavnerne adgang til et grønt byrum hele vejen fra Axelborg forbi Palads, ned ad Hammerichsgade og frem til H.C. Andersens Boulevard.

Projektet indebærer også renovering af Vesterport Station og de tilstødende adgangsveje, så man opnår et trafikalt knudepunkt med station og kontorbygninger i tæt integration med S-banen, så passagerer kan færdes mellem perronerne gennem det nye byggeri. Den løsning glæder DSB, der gerne ser en større integrering af stationer og byrum.

Projektet skal behandles i Teknik- og Miljøforvaltningen og derefter sendes i offentlig høring, så der går nogen tid, førend vi ved, om det realiseres.