rigspolitichef 2

Tekst: Connie Christensen - Foto: Henrik Ploug

TILLIDEN ER SMULDRET LIDT

Vi har som danskere i mange år været glade og stolte af vores samfund, som har været baseret på tillid. Tillid blandt borgerne indbyrdes, tillid på arbejdspladsen, tillid til, at myndighederne overholdt landets love og ikke udartede i uduelighed og magtmisbrug. Den tillid har regeringens skandaløse håndtering af minksagen ødelagt; det mest skandaløse er, at det tilsyneladende ikke får konsekvenser for de skyldige. 

Rigspolitiet bliver beordret i gang med at iværksætte operation aflivning af mink på baggrund af en ulovlig ordre fra regeringen. Det kan godt være, man i Rigspolitiet i den indledende fase ikke var klar over, at der ikke var lovhjemmel til at aflive de raske mink uden for smittezonerne, men da nogen i Rigspolitiet udfærdigede de såkaldte ”action cards”, som man brugte til at true minkavlerne til at straksaflive deres dyr, var den manglende hjemmel kendt. Rigspolitiet skriver i et skriftligt svar til Justitsministeriet: ”Rigspolitiet var på tidspunktet for udfærdigelsen af actioncardet bekendt med, at hjemmelen til at kræve aflivning af dyr uden for smittezonerne endnu ikke forelå. Det var dog Rigspolitiets helt klare forståelse, at den fornødne hjemmel ville foreligge inden for kort tid”. 

rigspolitichef1

Det pudsige er, at der ikke er en sjæl hverken i Rigspolitiet eller Justitsministeriet der kender noget til udfærdigelsen. Det er nærmest, som om actioncardene er opstået ud af den blå luft. Bortforklaringer og undskyldninger. Det er uværdigt i et land, hvor man skulle kunne have tillid til, at man på de højeste pladser i samfundet opfører sig anstændigt.