corona2Tekst: Connie Christensen - Fotos: Rune Borre-Jensen

DER ER ANDET I LIVET END CORONA

Alle blev forskrækkede i foråret, da pandemien ramte Europa. Vi kunne se, hvor galt det gik i lande som Italien og Spanien, og det var nærliggende at tro, at blev man ramt af corona, var man så godt som dødsdømt på forhånd. Så galt gik det heldigvis ikke. Danmarks sygehusvæsen var robust nok til at håndtere situationen, og befolkningen støttede op om de restriktioner og tiltag, der blev påbudt.

Men der blev skabt en frygt, som har vist sig at være funderet på et forkert grundlag. En frygt for at dø af corona i tilfælde af smitte. De konkrete tal er, at én person under 50 år er død med corona, 23 personer under 60 år er døde med corona, og 303 personer mellem 80 og 89 år er døde med corona. Statens Serum Institut har udregnet, at der er meget ringe risiko for at dø med corona, hvis man er under 50 år, og at risikoen faktisk først stiger ved det fyldte 80. år, ligesom med almindelig influenza, som årligt er skyld i flere tusind dødsfald.

corona1

Gennemsnitsalderen for personer, der er døde med corona, er 82 år, mens levealderen i gennemsnit er 81. Der synes altså ikke at være belæg for den overdrevne angst, der blev lagt op til i foråret.

Her ved indgangen til december måned er der registreret godt 800 døde med corona. Det er tankevækkende, at næsten lige så mange – 610 i 2018 – dør for egen hånd, uden at det giver anledning til megen omtale.