helliganskirke taarne

Foto: Henrik Ploug

Valg til menighedsrådet i Helligaandskirken 

Valgdagen er tirsdag d. 17. november 

Alle stemmeberettigede vil få sendt et valgkort og opfordres til at møde op og afgive deres stemme. Der skal vælges 7 medlemmer til Rådet. Kandidaterne vil fremgå af valglisterne. 

Det nuværende menighedsråd ved Helligaandskirken havde ellers som alle andre kirker indkaldt til et offentlig valgmøde d. 15. september, hvor der ved en skriftlig afstemning blev valgt en række kandidater og suppleanter til det kommende menighedsråd. 

LÆS OM DE 2 LISTERS VALGOPLÆG

Men efterfølgende kom der en alternativ liste, som dermed udløser et egentligt valg. Kandidaterne på liste 1 er repræsentanter fra det nuværende menighedsråd suppleret af et par nye medlemmer. Ingen fra den alternative liste har tidligere siddet i Helligaandskirkens menighedsråd. Valget handler derfor langt på vej om en støtte eller kritik af det nuværende menighedsråds hidtidige arbejde, hvor der er investeret i en række krævende arbejdsgrene og opgaver gennem årtier. 

Yderligere oplysninger fremgår af kirkens hjemmeside. 

LISTE 1 :

Vi har i mange år arbejdet for: 

• At der altid er højt til loftet i kirken 

• At alle kan komme med sorger og glæder og dele livets sårbarheder 

• At der i kirken er aktiviteter som involverer mange forskellige mennesker – børn som voksne 

• At vi er en ansvarlig folkekirke, der engagerer sig i vores lokalsamfund

• At vores kirke fremstår tidssvarende, så den ikke forfalder som følge af manglende vedligehold. Den er 800 år gammel og har behov for løbende omsorg. 

Vi vil arbejde for både at værne og udvikle: 

• Ved at fortsætte med gudstjenester der favner en stor mangfoldighed med både højmesser, særgudstjenester, børnegudstjenester og natkirke 

• Vi er stolte af vores musiktradition og lægger vægt på høj kvalitet og mangfoldighed 

• Ved at støtte børn, ældre og socialt udsatte med kirkens sociale arbejde 

• Vi har planer om at udvikle vores små fællesskaber i kirken yderligere, for de er helt centrale for hjertet i kirken fx studiegrupper, natkirkefællesskaber, musik- og koraktiviteter for børn og familier, højskoledage, kirke/skolesamarbejde m.m. 

Alt dette kræver et stærkt, stabilt og sammentømret menighedsråd, der spiller godt sammen med sine præster og ansatte omkring både at løfte de mange eksisterende opgaver forsvarligt og sikre udvikling og nytænkning. Det har vi gjort, og det vil vi fortsætte med at gøre. 

Tak for din stemme til Liste 1 ved menighedsrådsvalget d. 17. november 

Yderligere spørgsmål kan rettes til nuværende formand og næsteformand for menighedsrådet 

Lene S. Sehested Lauritsen (tlf. 21722881) 

Preben Skelbæk (tlf. 21264881)

LISTE 2 :

Denne liste ønsker en nytænkende kirke, med respekt for traditionerne. Vi ønsker at skabe en mere åben og imødekommende kirke, der formidler Gud i øjenhøjde. En kirke med moderne fællessang, børnekor og rytmisk kor, CrossYoga, samtale- og sorggrupper, fællesspisning og kirkecafè, rum for tvivl og ikke mindst, så er vi imod en ombygning af kirkens gulv, der vil koste 40 millioner kr. og lukke kirken i mere end et år, og sætte en stopper for den succesfulde Natkirken fællessang, da et stengulv vil ødelægge akustikken for den type musik.
”Den Åbne Kirke” er også en langt yngre i gennemsnit, og måske er det også derfor, at denne liste tror på, at det er på tide at tænke ud at boksen når det handler om vores kirke. Vi tror nemlig på at vi kan skabe fremtidens kirke, en kirke der kan mere end dåb, bryllup, begravelse og højmesse.
Det valggrundlag vi stiller op med ser sådan ud:
Listen: Den åbne Kirke - Folkekirke version 20.20.
Vi vil arbejde for en kirke, der er folkets. En kirke, der er vores kirke, fordi den kommer os i møde midt i vores liv. En nytænkende kirke med respekt for traditionen.
Vi vil arbejde for:
- en kirke, der er et levende hus med meningsfyldte fællesskaber for folk i alle aldre.  
- en kirke, der laver nutidige gudstjenester med både moderne og klassisk kirkemusik.
- en kirke, der åbner sig for omverdenen fra sin beliggenhed i hjertet af København.
- en kirke, hvor mennesker mødes i øjenhøjde, hvor de nu engang er med deres tro, tvivl og undren.
- en kirke, der formidler kristendommens budskab på mange forskellige måder.
- en kirke, der aktivt understøtter børnekorene og deres medvirken til gudstjenester.
- en kirke, der bakker op om Natkirkens arbejde med imødekommende gudstjenester og fællesskaber.
- en kirke, der tilbyder rytmiske kor for voksne.
- en kirke med et kirkerum, der er velegnet til mange forskellige slags brug. Derfor ønsker vi ikke, at der arbejdes videre med det nuværende menighedsråds planer om at lægge et stengulv til over 40 mio., der vil lukke kirken i over et år, skabe et ”koldere” rum og forringe akustikken for tale og mange former for musik.
Vores kandidat er (i alfabetisk rækkefølge)
· Anna Maria Kølner-Augustson
· Cat Hindberg
· Claus Skjoldan
· Flemming Andersen
· Lars Rokdrejer 
· Lisbeth Lunda
· Marianne Juehl Hansen
· Merete Skancke Franck-Albertsen
· Rie Frilund Skårhøj 
· Sidsel Lee Winthrop 
· Ulla Fie Appel Jensen
Du kan se mere på vores facebook side: https://www.facebook.com/Denaabnekirke
Og så er du meget velkomme til at kontakte mig og jeg stiller meget gerne op til interview.
Mange venlige hilsner fra
Lisbeth Lunda
Tlf. 26721504