amager hojhus

Hvad sker der på Bryggens Bastion?

Som tidligere nævnt her i Stræderne er Bryggens Bastion ikke verdens smukkeste byggeri, og facaderne på de bygninger, der er under opførelse, gør ikke det arkitektoniske indtryk af byggeriet bedre; men der sker andet og mere på Bryggens Bastion.

Det højhus på 86 meter i højden, der ligger i den østlige ende, er ved at være færdigbygget. I februar modtog Københavns Kommune et anonymt tip om, at der foreligger byggesjusk og svindel, fordi den beton, den bærende betonbundplade er støbt med, ikke opfylder de krav, der er stillet i projektmaterialet, som ligger til grund for kommunens byggetilladelse.

En foreløbig undersøgelse, som Teknologisk Institut har lavet, viser, at betonen tilsyneladende ikke opfylder kravene; men inden kommunen tager endelig stilling, afventes en endelig rapport.

Problemet er, at trykstyrken af den benyttede beton C10 –C16 er langt lavere end den foreskrevne beton C35, samt at bundpladen kun lever op til den passive miljøklasse og ikke den aggressive, som er foreskrevet, der benyttes i områder med grundvand som her på Bryggens Bastion.

I første omgang har entreprenørselskabet Bach Gruppen, som står for byggeriet, afvist, at der er noget at komme efter. Kommunen bad derefter om dokumentation for, at betonen opfylder de stillede krav; men trods mange rykkere har kommunen ikke fået en fyldestgørende dokumentation, hvorfor den har politianmeldt Bach Gruppen med henblik på, om der er svindlet med det fremsendte materiale. Midt i det hele har Bach Gruppen så politianmeldt den person, de mener, står bagved den anonyme henvendelse til kommunen.

Efter i månedsvis at have afvist anklagerne, har Bach Gruppen så meddelt, at den er blevet ført bag lyset af betonselskabet BG Beton, som ejes af hvem? Bach Gruppen.

Når den endelige rapport fra Teknologisk Institut foreligger, vil kommunen vurdere, om der kan gives ibrugtagningstilladelse. Hvis fundamentspladen holder, kan der så gives tilladelse, eller vil miljøklassen for betonen betyde, at der på længere sigt er fare for pladen ikke holder?

Flemming Lehrmann